Yıl   2022
 Dönem   Ocak Aralık
AHCI, SSCI, SCI, SCI-EXP  indekslerine
giren dergilerdeki toplam atıf sayısı
70
TR Dizin’deki toplam atıf sayısı
 
5
Diğer indekslere giren dergilerdeki
toplam atıf sayısı
88
Erişim Linki Atıf Sayısı Bilgilendirme Formu (indir)