HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

                               

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

 Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılmasının sağlanması; bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi ile çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda çalışmalar yaparak endüstri ve kamu sektörünün eleman ihtiyacını karşılayabilecek yüksek nitelikli Çevre Mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüzün Vizyonu (Özülküsü) • Mezunlarının bilgi ve becerileriyle bilim ve sanayi alanında tüm dünyada saygınlık kazanmış, iş hayatında başarılı mühendislerin yetiştiği, ulusal ve uluslararası düzeyde en yetenekli öğrencilerin tercih ettiği, • Kamu ve özel sektörde aranan çevre mühendislerinin yetiştiği, • Sanayi ve bilim çevrelerinin ilk başvurduğu nitelikli ve teknik personelin desteği ile özgün ve öncü araştırmaların yapıldığı, • Endüstri ile yakın işbirliği içinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırmada katkıları olan AR-GE projeleri yürüten, uluslararası ortak araştırma programlarına katılan ve öncülük eden, disiplinler arası işbirliğinin ve takım çalışmalarının kurumsallaştığı, • Kaliteli eğitim ve araştırma için gerekli olan çağdaş teknolojiyle donanmış çevre mühendisliği laboratuarlarına sahip olan, • Türkiye’deki diğer üniversite ve araştırma kurumları ile kendi çalışma konularında rekabet edebilen, • Uyguladığı sürekli gelişme ilkesi ile eğitim ve araştırma yapan evrensel niteliklerde bir Çevre Mühendisliği Bölümü olmaktır. Ayrıca bölümümüzün “Eğitim Amaçları” - Dünyadaki doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanan, ekosisteme ait kaynakları geri vermeye çalışan, insan sağlığı ve ekosisteme uyumlu çevre koşullarının oluşturulması konusunda bilinçli ve gerekli donanıma sahip, - Laboratuar çalışmalarında tecrübeli, deney tasarlayabilen, çevresel kirlenmenin boyutlarının belirlenmesinde çeşitli cihazları kullanabilen ve elde edilen sonuçları işleyip yorumlayabilen, - Lisans Eğitimi esnasında farklı disiplinlerden almış olduğu disiplinler arası dersler ve tasarım dersleri ile takım çalışmasında donanımlı, uyumlu, rekabetçi ve özgüveni olan, - Özel sektör ve Kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları alanlarda, teorik ve uygulama yönünden donanımlı, çevre problemlerine çözüm üretebilen niteliklere sahip, - Çevre Mevzuatına (Ç.E.D) hâkim, İş sağlığı ve İş güvenliği konularında bilgili ve etik anlayışına sahip, - Su ve Atıksu arıtım tesisleri ve kanalizasyon sistemlerinin tasarımı, inşaat ve işletilmesi aşamalarında görev alıp projelendirme yapabilen, - Katı atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesi konusunda donanımlı, atıkların geri kazanılması ve projelendirilmesi aşamalarında görev alabilen, - Hava kirlenmesi ile ilgili ölçüm ve denetimleri yerine getirebilen, - Ülkemizde ve dünyadaki lisansüstü eğitim programlarına girebilecek gerekli donanıma sahip mühendisler yetiştirmektir. 

BÖLÜM TANITIMI

Bölüm tanıtım sunusu için tıklayınız.

BÖLÜM HAKKINDA

* Güneydoğu Anadolu Projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte yörede çevresel anlamda önemli değişikliklerin ve olumsuzlukların meydana gelmesi beklenmektedir. Bölge ve sahip olduğu kaynaklar bu açıdan önemli bir inceleme-araştırma konusu oluşturmaktadır.
* Dolayısıyla, Harran Üniversitesinin kurulduğu yıl olan 1993 yılında faaliyetine başlayan Çevre Mühendisliği Bölümü çevresel problemlerin çözümüne yönelik olarak büyük bir sorumluluk üstlenmiştir.
* Bölüme ilk öğrenciler 1993-1994 eğitim-öğretim yılında alınmıştır.
* Programın eğitim-öğretim dili Türkçe'dir.
* Öğrenciler dört yıllık eğitimin ardından lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
*
 Osmanbey Yerleşkesinde yer alan bölümümüzde, halen 3 Profesör, 4 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

AKADEMİK PERSONEL

Akademik Personel hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 3000 / 1097 / 1121
cevre@harran.edu.tr