DUYURULAR

YENİ YAYIN...

Merkez müdürümüz Doç. Dr. Ayşe Cebeci Manğal ve merkez yöneticilerimizden Dr. Öğr. Üyesi Zerife Yıldırım'ın saha çalışmalarını 2018 yılında tamamladığı "Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği" adlı çalışma Gazi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.

Ayrıntılı bilgiye erişim için: 
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/suriyeli-gocmenlerin-isgucu-piyasasina-entegrasyonunda-kurumsal-etkiler-undp-ornegi


ODAM PERŞEMBE TOPLANTILARI (2018-2019 Bahar Dönemi) 

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak geçen dönem her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz ülke çalışma grubu toplantılarımız 2018-2019 Bahar döneminde Perşembe günleri saat 14:00-17:00 arasında gerçekleştirilecektir. Dönemin ilk toplantısı 14.02.2019 Çarşamba günü İİBF. Yüksek Lisans salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantılarımız her bölümden lisans, yüksek lisans öğrencileri ve ilgililerin katılımına açıktır. ODAM ÇARŞAMBA TOPLANTILARI 

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak her Çarşamba Saat: 15:00'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kattaki merkez odamızda çalışma alanlarımıza yönelik olarak belirlenen konular ve kaynaklar kapsamında yürüttüğümüz toplantılarımız 24.10.2018 tarihi itibariyle "Kapitalizm'de Devlet" tarışmaları ile başlamıştır. 

19.12.2018 Çarşamba günü yapılacak olan toplantı "Suudi Arabistan'ın Uluslararası Sermaye Birikimine Eklemlenmesinde Kurumların Etkisi" başlığı ile gerçekleştirilecektir.  

Toplantılarımız her bölümden lisans, yüksek lisans öğrencileri ve ilgililerin katılımına açıktır. 8. CURRENT DEBATES ON SOCIAL SCIENCES KONGRESİ 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürümüz Dr. Ayşe CEBECİ, Dr. Şenel Gerçek (Kocaeli Üniversitesi) ve Dr. Julia Dobreva (VUZF Üniversitesi) ortak başkanlığında düzenlenen Current Debates on Social Sciences (CUDES 2018) uluslararası kongresinde sunulan çalışmalar IJOPEC London yayınlarından uluslararası kitap olarak yayınlandı. 

*   IJOPEC Publication'dan yayınlanan kitaplara http://ijopec.co.uk/2018/04/29/current-debates-in-economics/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

*   28-30 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek 9. CUDES konsresi için başvuru ve yayın olanaklarına dair bilgilere  http://cudes2018.org/   adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44