Üniversitemizde HRÜ öğrenci, idari ve akademik personellere, kendi aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunulmakta ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliği sağlanmaktadır.

1- Network Alt yapısının kurulması ve yönetilmesi,
2- Kablosuz Ağ hizmetinin üniversite geneline kurulumu ve hizmetin sağlanması,
    a) KAMPUS-WIFI
    b) EDUROAM
3- Üniversite genelinde Internet bağlantı problemlerinin tespiti ve çözümü,
4- Üniversitemiz birimleri arasında kurulu olan LAN (Yerel Ağ) içerisinde teknik ekipmanların (fiber, switch, hub vb.) arıza onarımlarının ve bakımlarının yapılması,
5- Üniversite güvenlik yazılımının yönetimi,
6- Üniversitemizde Acces Kontrol üzerinden tüm kampüslerdeki Wireless cihazların durumunu, internet trafiğini takip edilmesi,
7- Kablosuz cihazların, Modem, Router, AP cihazların internete erişimi için teknik desteğin verilmesi,güncellemelerini takip edilmesi,
8- Kenar switch konfigürasyon ve güncellemelerinin yapılması,

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR