Üniversitemizin Bilişim sistemleri, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizde kullanılmakta olan internet iletişimini, tüm bilgisayar otomasyonunu ve paket programlarının verimli çalışmasını sağlamak, bilgi işlem konusunda birimler arasında koordinasyon çalışmaları yürütmek, bilgisayar teknolojisini takip ederek Üniversitemizin bilişim teknolojilerinde gelişimini ve hizmetini kesintisiz yerine getirme çalışmalarını sürdürmektedir.
            Bilgisayar teknolojisinin getirdiği imkânlardan yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip ederek, Üniversitemizde çalışmakta olan Akademik ve idari ile öğrencilerimizin kullanımına sunarak, tüm paydaşlarımıza daha kaliteli, güvenli ve hızlı bir hizmet verilmesini gerçekleştirmekteyiz. Üniversitemizin değişik birimlerinde mevcut bilgisayarda kurulmuş olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak ve yaptırmak,  Yerel İnternet ve network ağlarının etkin, güvenlikli ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve sair donanımlarının tamir ve bakımları başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin web sitesi tasarımını ve güncelleme işlemleri başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.
           Başkanlığımız, Üniversite ağ altyapısının düşük maliyetli çözümlerle geliştirilmesi, kullanıcıların Internet ve intranet erişim kalitesinin daha da iyileştirilmesi, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğinin arttırılmasını, Üniversitemiz tarafından sunulan bilgi servislerinin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi, kalite ve çeşitliliğinin arttırılmasını hedeflemektedir.                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mehmet Bakır BÜTÜN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bilgi İşlem Daire Başkanı       
               

 

ÖĞRENCİ E-HİZMETLERİ

PERSONEL E-HİZMETLERİMİSAFİR E-HİZMETLERİ

BİLGİ VE DOKÜMANLAR