1-Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvuru yapan araştırmacıların başvuru formunu imzalamamaları halinde başvuruları kabul edilmeyecektir. Danışman hoca dahil tüm araştırmacılar imzalamalıdır.

2-Islak imzalı başvuru formu ve diğer tüm başvuru evrakları hem Kurul’un mail adresine hem de Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binasında bulunan Kurul Sekreteryası’na teslim edilmelidir. Yalnızca e-mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmemekte, evrak teslimi de gerekmektedir.

3-Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvurunuz için ilgili form ve örneklerine "Başvuru" menüsünden ulaşabilirsiniz. İlgili formlar doldurulduktan sonra belgeler elektronik olarak etikkurul@harran.edu.tr adresine gönderilmelidir.

İLETİŞİM

Başvuru Kişisi ve Adresi: 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi


Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-1197