BU DOKÜMAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERî BİLİMLER ETİK KURUL BAŞVURUSUNU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARDA SİZİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA OLUŞTURULMUŞTUR
 
17 ADIMDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERî BİLİMLER ETİK KURUL BAŞVURU REHBERİ
 
Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na kimler başvurabilir?

Harran Üniversitesi (HÜ) kapsamında yapılması tasarlanan araştırmalar için etik onay başvurusu şu koşullarda yapılabilmektedir.
 
■ Tıbbi müdahale ve hayvan kullanımını gerektiren araştırmalar dışında kalan ve sosyal ve beşerî bilimler alanında doğrudan ya da elektronik ortamda gerçek kişilerin katılımıyla her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar için HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na başvurulması gerekmektedir. Etik kurul, yapılan başvuruları HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi kapsamında değerlendirmektedir. 

■ HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’na başvuran araştırmacının HARRAN ÜNİVERSİTESİ akademik ya da idari personeli olması veya Harran Üniversitesine bağlı bir enstitü ya da araştırma-uygulama merkezinde görev yapıyor veya lisansüstü eğitim görüyor olması gerekmektedir. Harran Üniversitesinde çalışanı ve öğrencisi olmayan araştırmacıların başvuruları için kurulun değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır. 

■ Harran Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri tarafından tasarlanan, gerçek kişilerin katılımcı olarak kullanılacağı lisansüstü tezler, TÜBİTAK, HÜBAP, BAP ve bireysel araştırma projeleri için etik kurul onayının alınması gerekmektedir. 
 
HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE Beşerî Bilimler Etı̇k Kurul Başvuru Rehberi

 

1. Adım:    Başvurunun durumu

 
 Yeni Başvuru
 Tekrar Başvuru. Önceki Protokol Numarası: ..............................
 Projede Değişiklik
 Proje Uzatma Talebi. Protokol Numarası: ..................................
Burada başvurunuzun durumunu belirtmeniz gerekiyor. Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, başvuru durumu işaretlenmelidir.
Başvurunuz ‘Proje Uzatma Talebi’ ise:
 
Projenizin yeni bitiş tarihi: ..../..../.....           
 
Projenizde bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?  Evet    Hayır
 
Cevabınız ‘Evet’ ise lütfen aşağıdaki ‘Projede Değişiklik’ kutusunu doldurunuz.
Başvurunuz ‘Projede Değişiklik’ ise:
 
Projenizde nasıl değişiklikler yapacağınızı gerekçelerinizle birlikte aşağıda açıklayınız. Ayrıca eğer değişiklikler daha önce etik kurula teslim ettiğiniz form ve belgelerde de mevcutsa bu dokümanları da değişiklik yapılmış halleriyle etik kurula teslim ediniz.

 

2. Adım:   Araştırmanın Adı: 

 
Araştırma başlıkları başvuru dilekçesi ve başvuru formunda aynı şekilde yazılmalı ve güncel olmalıdır.

3. Adım: Araştırmanın Niteliği:  
 Bireysel Araştırma Projesi 
 Yüksek Lisans Tezi 
 Doktora Tezi 
 Diğer (belirtiniz): ……………………….
Burada başvurunuzun durumunu belirtmeniz gerekiyor. Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, araştırma yapılacak çalışmanın niteliğiişaretlenmelidir.

4. Adım: Sorumlu Araştırmacı/Yürütücü, Yardımcı Araştırmacılar ve Danışman:  
Sorumlu Araştırmacı/Yürütücü Ünvanı, Adı ve Soyadı Fakülte, Bölüm ve Anabilim Dalı İş Adresi E-posta adresi Telefonu İmzası
           
 
Yardımcı Araştırmacılar Ünvanı, Adı ve Soyadı Fakülte, Bölüm ve Anabilim Dalı İş Adresi E-posta adresi Telefonu İmzası
           
 
Danışman* Fakülte, Bölüm ve Anabilim Dalı İş Adresi E-posta adresi Telefonu İmzası
           
 
ARAŞTIRMACILAR VE ADRES BİLGİLERİ:
Öğrenciler için: Öğrenci Adı SOYADI – Harran Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Anabilim Dalı, Bilim Dalı ve iletişim bilgisi yazılmalıdır. 
(Örneğin; Öğrenci Adı SOYADI, Harran Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD / Doktora Programı Öğrencisi, e-posta ve telefon no ve imzası.
Araştırmacılar kısmında danışman bilgilerine mutlaka yer verilmelidir. 
(Örneğin) Danışman; Dr./Doç. Dr./Prof. Dr. Adı SOYADI, Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi-Bölüm
Akademisyenler için: Akademisyen Adı SOYADI Üniversitemiz adı, Fakülte, Bölüm ve iletişim bilgisi ve imzası 
(Örneğin: Dr./Doç. Prof. Adı SOYADI Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi/ Bölümü Dr. Öğr. Üyesi / Öğretim Üyesi e-posta ve iletişim numarası ve imzası 
NOT: Birden Çok Kişi ile Birlikte Yapılan Araştırmalarda Araştırma Yürütücüsü Başvurmalıdır ve İlk Sırada Kendi Bilgilerine Yer Vermelidir; Araştırmaya katılan diğer kişilerin de araştırmaya olan katkı düzeyini dikkate alan bir sıralamayla Üniversite- Fakülte - Bölüm vd. bilgilerine açıkça yer vermelidir. 
*Lisans Öğrencileri adına Yürütücü Olarak Başvuran Akademisyenler İçin: (Yürütücü Bilgisi Yazım Örneği: Yürütücü: Adı SOYADI Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi iletişim bilgisi e-posta ve telefon no ve ve imzası
Araştırmacı Öğrenci/ler Bilgisi Yazım Örneği: Araştırmacı/lar: Adı SOYADI Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi/leri iletişim bilgileri e-posta ve telefon no ve imzası

 
Not: Eğer çalışmayı yapacak öğrenci ise Sosyal Bilimler Enstitüsünden kurul kararını almış olması gerekiyor, almış olduğu bu belgeyi başvurusu sırasında Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de etikkurul@harran.edu.tr mail adresine göndermesi gerekiyor 
 

5. Adım: Araştırma için destek başvurusu yapılacak kurum/kuruluşlar:  Destek başvurusu yapılmayacaktır.
 Üniversite (belirtiniz):  ........................................
 TÜBİTAK 
 Uluslararası (belirtiniz): ......................................
 Diğer (belirtiniz): ...............................................
Burada araştırma için destek başvurusunu belirtmeniz gerekiyor. Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, destek başvurusu işaretlenmelidir.

6. Adım: Veri Toplanması Planlanan Tarihler: Veri toplanması planan tarihlerin etik kurulu kararı alındıktan sonraki tarih belirtilmelidir. Etik kurulu onayı olmadan belirtilen tarihler başvurunuzu geçersiz sayılmasına neden olabilir
Başlangıç Tarihi: Etik Kurul Onayından İtibaren.                  Bitiş Tarihi: ..../..../.....    
 

7. Adım Veri Toplanması Planlanan Yerler:  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Veri toplanacak yer sayısını tabloya satır ekleyerek arttırabilirsiniz. Veri toplanacak yer Türkiye Cumnuriyeti sınırları içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

8. Adım: Çalışmanızın amacı:   
Burada araştırmada neyin amaçlandığı, araştırmanın literatüre nasıl bir katkı sağlayacağı, hangi soruya cevap arayacağı ve hangi pratik soruna ışık tutacağı detaylı olarak belirtilmelidir.
 

9. Adım: Çalışmanızın yöntemini :  Mutlaka araştırmanın yöntemi ve nasıl yapılacağı açıklandıktan sonra ve kullanılacak ölçme araçları ile anketlerin isimlerinin yanına parantez içinde ölçeğin veya anketin kaynağı, (mümkün olduğu ölçüde ölçeği ilk geliştirenin eseri) nereden alındığı, geçerlik ve güvenirlik gibi bilgiler ile kaynakça bilgisi eklenmelidir. Kaynaklar eksik ve yanlış verilmemelidir. Aşağıdaki örnekten faydalanılarak kaynakçalar belirtilebilir. 
Örnek:
 1. 1- Demografik Bilgi Formu Araştırmacı tarafından hazırlanmıştır (kendiniz hazırlamanız halinde).
  2- İş yeri yalnızlığı ölçeği (Wright S. L.; Burt C. D. B. ve Strongman K. T. (2006) “Loneliness in The Workplace: Construct Definition and Scale Development”, New Zealand Journal of Psychology, 35(2): 59-68).
  3- Yabancılaşma ölçeği (GÜĞERÇİN, Utku ve AKSAY, Bilge, “Dean’in Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2017: 137-154).

   
10. Adım : Çalışmanızın önemini, alana ve topluma yapacağı katkıyı kısaca aşağıdaki kutu içerisine yazınız. Bu adımda çalışma yapılacak konunun önemi ve topluma yapacağı katkı belirtilmelidir
 

11. Adım: Araştırmanızda ulaşmayı hedeflediğiniz katılımcı sayısı: ........................  
Bu kısma ulaşılması hedeflenen örneklemle ilgili özellikler ve bilgiler, örneklem sayısı ve örneklemin nereden (ilgili ilçe ve belirlenmiş ise kurum isimleri ile uygulama için gerekli izinlerin alınacağı/alındığı kurumların bilgileri), ve nasıl ve niçin seçileceği (araştırmaya katılması planlanan bireylerin özellikleriyle ilgili detaylı bilgiler) net olarak belirtilmelidir.12. Adım : Aşağıda verilenlerden araştırmanızdaki katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekleri işaretleyiniz. (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)  
 Okul Öncesi Çocuklar (Veli Onay Formu’nu başvuru dosyanıza ekleyiniz.)
 İlköğretim Öğrencileri (Veli Onay Formu’nu başvuru dosyanıza ekleyiniz.)
 Lise Öğrencileri (Gönüllü Katılım Formu’na ilaveten Veli Onay Formu’nu da başvuru dosyanıza   ekleyiniz.)
 Üniversite Öğrencileri
 Çocuk İşçiler (Veli Onay Formu’nu başvuru dosyanıza ekleyiniz.)
 Ebeveynler
 Yetişkinler
 Yaşlılar
 Erkekler
 Kadınlar
 Bir Kurumda Çalışanlar
 İşsizler
 Zihinsel Engelli Bireyler
 Fiziksel Engelli Bireyler (Veli Onay Formu’nu başvuru dosyanıza ekleyiniz.)
 Tutuklular/Hükümlüler
 Diğer (belirtiniz): ……………..
 
Burada araştırma için katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekleri işaretleyiniz. Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, katılımcıları en iyi tanımlayan seçenekler işaretlenmelidir.
 

13.  Adım: Araştırmaya katılım için özel şartlar (cinsiyet, bir gruba üye olma v.b.) var mıdır? 
 1.  Hayır
 
Cevabınız ‘Evet’ ise açıklayınız:
 

14. Adım: Araştırmanızda kullanılacağınız veri toplama araç ve yöntemlerini aşağıda sunulan listeden seçiniz. (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)  
 Anket* (Ölçek, Survey vb.) 
 Görüşme* (Bireysel Görüşme, Odak Grup G., Sözlü Tarih vd.) 
 Gözlem*
 Bilgisayar ortamında test uygulaması* 
 Görüntü kaydı
 Ses kaydı
 Diğer (belirtiniz): ……………………
*Çalışmanızda kullanacağınız anket, gözlem formu, mülakat soruları, test v.b. her türlü veri toplama aracının birer kopyasını da bu formla birlikte teslim ediniz. Burada araştırmanızda kullanılacağınız veri toplama araç ve yöntemlerini işaretleyiniz. Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, araştırmanızda kullanılacağınız veri toplama araç ve yöntemleri işaretlenmelidir.
 

15. Adım: Araştırma, çalışmanın amacını gizli tutmayı gerektiriyor mu?
 1.  Hayır
 
Cevabınız ’Evet’ ise bunun nedenini aşağıdaki kutu içinde açıklayınız (Ayrıca ‘Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu’nu başvuru dosyanıza ekleyiniz). Araştırma, çalışmanın amacını gizli tutmayı gerektirip gerekmediği kutucuğunu Hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, çalışmanın amacı işaretlenmelidir.
                                         

16. Adım: Araştırma katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını tehdit edici unsurlar içeriyor mu?
 1.  Hayır
 
Cevabınız ’Evet’ ise katılımcılar üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabileceğini ve bu etkileri en aza indirmek için ne gibi tedbirler alacağınızı aşağıdaki kutu içinde ayrıntılı olarak açıklayınız.
 
                                         
 
BAŞVURU KONTROL LİSTESİ
 
 Başvuru Formu doldurulmuştur.
 
 Gönüllü Katılım Formu eklenmiştir.
 
 Katılım Sonrası Bilgi Formu eklenmiştir (gerekliyse).
 
 Veli Onay Formu eklenmiştir (gerekliyse).
 
 Çalışmada kullanılacak anket, gözlem formu, mülakat soruları, test v.b. her türlü veri toplama aracının birer kopyası eklenmiştir.
 
 
Yukarıda belirtilen belgeler tarafımdan kontrol edilerek başvuruma eklenmiştir. Başvuru formu teslim edilirken yukarıdaki başvuru kontrol listesi işaretlenmelidir. Bu başvuru kontrol listesi hem Harran Üniversitesi Etik Kurulunu sekretaryasına hem de  etikkurul@harran.edu.tr mail adresine gönderirken, başvuru kontrol listesi kutucuğu işaretlenmelidir.
 
 
 
Sorumlu Araştırmacının Adı Soyadı                 Tarih                        İmza

 
 •  
 
 
 
Danışman (varsa)             Adı Soyadı                 Tarih                        İmza

 
 •  
 
17. Adım  TARİH: Başvuru Formunu teslim ettiğiniz tarihi yazınız.   
Lisansüstü Öğrencisi başvurucu ise Öğrenci üst kısma yürütücü pozisyonuyla Danışman ise altına ad soyad ıslak imza atılmalıdır.
*Akademisyen başvurusunda başvurucu yürütücü akademisyen başta diğer araştırmacılar katkı düzeyine göre alt satırda olmalıdır.

İLETİŞİM

Başvuru Kişisi ve Adresi: 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi


Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-1197