Online Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1-Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu için daha önceden belgelerin fiziki olarak sekreteryaya teslimi ile başvurların mail yoluyla gönderilmesine  Eylül ayı itibariyle son verilmiştir.
2-Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna yapılacak lisansüstü çalışmalar için mutlaka enstitü yönetim kurulu kararı eklenecektir. Enstitü yönetim kurulu kararı eklenmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna online yapılacak başvuru formlarının mutlaka imzalı olması gerekiyor. İmzalı olmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu her ayın ilk haftasının Cuma günü saat 17:00'ye kadar ki başvurular o ayın toplantısına dahil edilecektir. Daha sonra değerlendirmeye gönderilen başvurular, sonraki ay içerisindeki toplantıda değerlendirilecektir.

İLETİŞİM

Başvuru Kişisi ve Adresi: 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi


Osmanbey Yerleşkesi / Şanlıurfa

E-Posta:
 
etikkurul@harran.edu.tr

Telefon: 
04143183000-1197