No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
İKTİSAT
1  Doç. Dr.
 (Bölüm   Başkanı)
 Zeynep Müjde  SAKAR 1837  zeynep.sakar@harran.edu.tr
2  Doç. Dr.  Tahir  ÖĞÜT 3537  tahirogut27@gmail.com
3 Doç.Dr. Ayşe CEBECİ MANĞAL 3544 183171@gmail.com
4 Dr.Öğr.
Üyesi
 Aylin  DOĞAN 1450  aylin_do@hotmail.com
5  Dr. Öğr..   Üyesi  Hatice  AZTİMUR 1825  osetian100@yahoo.com
6  Dr. Öğr.   Üyesi  Nihat  KÜÇÜK 3531  nihatk@harran.edu.tr
7  Dr. Öğr.   Üyesi  Uğur Bülent  KAYTANCI 1803  ubk70@yahoo.com
8  Öğr.Gör.  Kerim  FIRATHAN 1203  firathan@harran.edu.tr
9  Arş.Gör.   Dr.   İhsan  KURAN 1079  ihsankuran@gmail.com
10  Arş. Gör.  Çiğdem  ÇADIRCI 1846  cigdemcadirci10@hotmail.com
11  Arş. Gör.  İlknur Yeşim   DİNÇEL 1830  dincelyesim@harran.edu.tr
12  Arş. Gör.  Yasir  KÜÇÜKŞAHİN 1771  yasirkn@harran.edu.tr