Unvan, Ad – Soyad: Anabilim Dalı: Telefon: E-Posta:
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR Uluslararası İktisat 0414 318 3000/1438 osetian100@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CEBECİ İktisat Politikası  0414 318 3000/3544 183171@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN İktisat Tarihi 0414 318 3000/1450 aylin_do@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bülent KAYTANCI İktisat Politikası  0414 318 3000/1803 ubk70@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Nihat KÜÇÜK İktisat Politikası  0414 318 3000/3531 nihatk@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tahir ÖĞÜT İktisat Tarihi  0414 318 3000/3537 tahirogut27@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müjde SAKAR İktisat Politikası 0414 318 3000/1837 zeynep.sakar@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Kerim FIRATHAN İktisat  0414 318 3000/1203 firathan@harran.edu.tr
Arş. Gör. Çiğdem (YUVARLAKBAŞ) ÇADIRCI Uluslararası İktisat 0414 318 3000/1079 cigdemcadirci10@hotmail.com
Arş. Gör. İlknur Yeşim DİNÇEL İktisat Teorisi 0414 318 3000/1830 dincelyesim@harran.edu.tr