No Unvan Ad Soyad Dahili No E-Posta Google Scholar
Hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim Linki
Web of Science
Researcher ID
İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
1  Doç. Dr.
 (A.B.D.   Başkanı)
 Zeynep Müjde  SAKAR 1837  zeynep.sakar@harran.edu.tr
2  Doç.Dr.  Ayşe  CEBECİ   MANĞAL 3544  183171@gmail.com
3  Doç. Dr.  Nihat   KÜÇÜK 3531 nihatk@harran.edu.tr
5  Arş.Gör.  Doç. Dr.  İhsan  KURAN 1079  ihsankuran@gmail.com
İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
1  Doç. Dr
 (A.B.D.   Başkanı)

 Nihat
 
 KÜÇÜK 3531 nihatk@harran.edu.tr
2  Arş. Gör.  Yasir  KÜÇÜKŞAHİN 1771  yasirkn@harran.edu.tr
3  Arş. Gör.  İlknur Yeşim  DİNÇEL 1830  dincelyesim@harran.edu.tr
İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
1  Doç. Dr.   (A.B.D.   Başkanı)  Tahir  ÖĞÜT 3537  tahirogut27@gmail.com
2  Dr.Öğr.
 Üyesi
 Aylin  DOĞAN 1450  aylin_do@hotmail.com
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
1 Doç. Dr.  (A.B.D.   Başkanı)  Hatice  AZTİMUR 1825  osetian100@yahoo.com