İKTİSAT POLİTİKASI ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR (A.B.D. Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CEBECİ
Dr. Öğr. Üyesi U. Bülent KAYTANCI
Dr. Öğr. Üyesi Nihat KÜÇÜK
Arş. Gör. Dr. İhsan KURAN

İKTİSAT TEORİSİ ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR (A.B.D. Başkanı)
Arş. Gör. Yasir KÜÇÜKŞAHİN
Arş. Gör. İlknur Yeşim DİNÇEL

İKTİSAT TARİHİ ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Tahir ÖĞÜT (A.B.D. Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin DOĞAN

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANA BİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR (A.B.D. Başkanı)
Arş. Gör. Çiğdem ÇADIRCI