Doç. Dr. Ayşe CEBECİ vd.
Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entagrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği
Gazi Kitabevi
2020
ISBN: 978-625-7315-40-1
 

 
Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
Üretim ve Ekonomilerde Genç Girişimciler 
Çizgi Kitabevi
2020
ISBN: 978-605-196-534-5
 

 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR vd. (Editör)
Teknoloji ve ... 
SRA Academic Publishing
2020
ISBN: 978-605-80062-5-6

                                                                              


Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
Tarımsal Sulama Politikalarının Ekonomiye Etkileri Şanlıurfa-Iğdır Değerlendirmesi
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-283-2Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
Zeytinyağı Sektörünün Ekonomik Analizi, Gaziantep İli Örneği
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-288-7Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR
Kadın ve İktisat Politikaları Ekseninde Ekonomik Kalkınmada Kadın ve Çatom’lar 2006-2008, Şanlıurfa İli Araştırması
Çizgi Yayınları
2019
ISBN: 978-605-196-287-0Doç. Dr. Zeynep Müjde SAKAR vd. (Editör)
Türkiye'de Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisine Katkıları
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
2019
ISBN: 978-975-16-3642-3
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CEBECİ vd.
Current Debates in Economics
IJOPEC Publication London
2018
ISBN: 978-I-912503-30-8Dr. Öğr. Üyesi Hatice AZTİMUR vd. 
(Editör)
İktisadi ve İdari Meseleler Üzerine 
SRA Academic Publishing
2018
ISBN: 978-605-81310-7-1​Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CEBECİ
Bilmediğimiz Kapitalizm Gizli Elin Kurumsallaşması: YOİKK
Sosyal Araştırmalar Vakfı
2012
ISBN: 978-605-866-992-5


* Yayın sıralamaları yıl, unvan ve isim öncelikleri dikkate alınarak yapılmıştır.