MİSYON

Harran Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, iktisat alanında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

VİZYON


Harran Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü olarak bilim ve teknoloji alanlarında rekabet gücüne sahip bir bölüm olmak. Yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip bir bölüm olarak ilerlemektir.