TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 
Tarım Makinaları Bölümü 1999 yılına kadar Ziraat Fakültesinin altında bir bölüm iken, bu yıldan sonra Ziraat Fakültesi Tarım Teknolojisi Programının bir alt programı olarak öğretimine devam etmiştir. Fakat 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren mevcut yapı tekrar değiştirilerek; tüm Ziraat Fakültesi Bölümlerinde olduğu gibi Ziraat Mühendisliği Programının bir alt bölümü olarak Eğitim Öğretimine devam etmiştir. 2015 yılından itibaren TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ adı ile eğitim öğretime devam etmektedir. Aynı zamanda Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tarım Makinaları Anabilim Dalı olarak Yüksek Lisans  programında da eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.
Tarım Makinaları Bölümünde verilen dersler ve servis dersi veren diğer bölümlerden alınan dersler yardımı ile ziraat mühendisi unvanı ile mezun verilmektedir. Ayrıca, mühendis adaylarına dünyadaki gelişim ve değişimi de dikkate alarak kendini güncelleştirmeyi ve geliştirmeyi de kazandırmak amaçlanmıştır. Bu eğitim programı, içinde yaşadığımız toplumun, sosyal ve ekonomik gereksinimlerini, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak araştırma ve eğitim- öğretim hizmetini yürütmektedir.
Bölümümüzün eğitim ve öğretim programı tarımsal alanlarda yapılması zorunlu olan pratik ve stajlarla tamamlanmaktadır. Dersler Türkçe olarak verilmektedir. Öğrenciler programın son yılında bir danışmanın yönetiminde seçilen bir konuda mezuniyet çalışması yapmaktadır. Ayrıca son dönem İntörn (işbaşı) uygulaması başlatılmıştır. işbaşı (İntörn) Mühendislik”, ziraat mühendisliği eğitimindeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (yaklaşık 4 aylık kesintisiz olarak) iş yerlerinde geçirecek olan mezun durumundaki mühendisler için geliştirilen yeni bir uygulamadır. Bu uygulama staj olmayı; Staj uygulamasının çok ötesinde, Özel işyerlerinde işe başlamak ve görev almak gibidir. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak çiftlik, hayvancılık işletmeleri, sera, tohumculuk şirketleri, ilaç ve gübre fabrikaları, gıda işletmeleri gibi işyerlerinde çalışarak tarım sektörünün istediği tecrübe ve becerileri kazanmaktadırlar. İntörn Mühendisler, tüm derslerini tamamladıktan sonra son dönemlerinde tarımsal işyerlerinin çalışma ve vardiya saatlerine uyarak zamanlarının tamamını işyerlerinde ve üretim alanında, yani direkt olarak sahada geçirmektedirler.
            Her ders için vize, final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Geçme notu ara sınav not ortalamasının %40’ ı ve final notunun %60’ ı alınarak hesaplanmaktadır.
Mezunlarımız kazandıkları uygulamalı mesleki bilgi ve deneyimleri yanında, gerekli teknolojiyi nerede bulacağını öğrenen, kendini yenileyerek öğrenmeyi öğrenen  özelliklere sahip mühendisler olarak mezun olmaktadırlar.
Bölümümüzden mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri, tarımsal teknoloji üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile bunun gibi tarımsal konularda üretim ve pazarlama yapan tüm kurum ve kuruluşlarda iş bulabilmekte  ve çalışmaktadırlar.

ÖNEMLİ FORMLAR

MEZUNLARIMIZ

Değerli mezunlarımız, bilgilerinizi aşağıda verilen linkten yükleyebilirsiniz. Bunun gelecek mezunlarımıza örnek olması, fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

KONGRELER

AKADEMİK HABERLER