TARIM MAKİNALERI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
                                                     YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI
1. Temel mühendislik bilgileri, tarımsal teknolojilerdeki temel prensipleri, tarım makinaları tasarımı, işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini kazanmış olmak
2. Tarımsal mekanizasyon alanındaki elde ettiği verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak,  bu bilgileri bilimsel toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilme ve sonuçlarını bilimsel ortamlarda sözlü veya yazılı olarak aktarabilme becerisini kazanmak.
3. Alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilecek bilgisayar ve iletişim teknolojisi yetilerine sahip olmak,
4. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varabilmek.
5. Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme ve bilim insanları ile iletişim kurma yetkinliğine sahip olmak.
6.Kendi alanında bilimsel olarak Türkçe ve İngilizce yazı yazma, okuma ve bilimsel bir ortamda sunabilme yeteneğine sahip olmak.
7. Alanı ile ilgili yapmış olduğu çalışmaların her aşamasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek,
8. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
9. Edinilen bilgi ve yetenekleri kullanarak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek ve doktora derecesindeki programlara erişebilmeyi sağlayacak standart bir bilgi ve yeterliliğe ulaşmış olmak.
 

ÖNEMLİ FORMLAR

MEZUNLARIMIZ

Değerli mezunlarımız, bilgilerinizi aşağıda verilen linkten yükleyebilirsiniz. Bunun gelecek mezunlarımıza örnek olması, fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

KONGRELER

AKADEMİK HABERLER