No Program Çıktıları
1 Temel bilimler ve ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, tarım makinaları alanındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilme becerisine sahip olmak
2 Modern mühendislik tekniklerini, becerilerini ve mühendislik uygulamaları için gereken hesaplama araçlarını kullanma yeteneğini kazanmak
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile denemeleri tasarlama, gerçekleştirme, veri elde etme, elde edilen verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğini geliştirmek
4 Güncel mesleki sorunları saptama, tanımlama, takip etme, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahip olmak
5 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olmak
6 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
7 Tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşlarında optimum mekanizasyon sistemlerinin seçimi, planlaması, işletilmesi ve karşılaşılabilecek sorunların giderilmesinde amaca uygun çözümler üretebilmek
8 Tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında enerji kaynaklarını çevreye duyarlı olarak planlayabilme ve kullanabilme, yürüttüğü faaliyetlerde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite konularında yeterli bilince sahip olmak
9 Çok disiplinli ekiplerle beraber etkin bir şekilde çalışabilme yeteneği, sorumluluk alma özgüveni ve ilgili sektörlerde danışmanlık yapabilme yeteneğine sahip olmak
10 Yaşam boyu eğitimin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yeteneğine sahip olmak
11 Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama ve sorumluluk alabilmek
12 Türkçe sözlü, yazılı ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisine sahip olmak

ÖNEMLİ FORMLAR

MEZUNLARIMIZ

Değerli mezunlarımız, bilgilerinizi aşağıda verilen linkten yükleyebilirsiniz. Bunun gelecek mezunlarımıza örnek olması, fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

KONGRELER

AKADEMİK HABERLER