1. YARIYIL
 
2. YARIYIL
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629150
2
2
3
4
0629250
2
2
3
4
0629151
4
0
4
4
0629251
4
0
4
4
0629152
2
2
3
4
0629252
2
2
3
4
0629153
2
2
3
4
0629253
2
2
3
4
0629154
2
2
3
4
0629254
2
0
2
3
0629155
2
0
2
2
0629255
2
0
2
3
0629156
2
0
2
2
0629256
2
0
2
2
0629157
2
0
2
2
0629257
2
0
2
2
0629158
2
0
2
2
0629258
2
0
2
2
0629159
0
4
2
2
0629259
0
4
2
2
TOPLAM
20
12
26
30
TOPLAM
20
10
25
30
3.YARIYIL
4.YARIYIL
D. Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629350
2
2
3
4
0629450
2
2
3
4
0629351
4
0
4
4
0629451
2
2
3
4
0629352
2
2
3
4
0629452
2
2
3
4
0629353
2
0
2
3
0629453
2
0
2
3
0629354
2
2
3
4
0629454
2
0
2
3
0629355
2
2
3
4
0629455
2
0
2
2
0629356
2
0
2
3
0629456
2
2
3
4
0629357
2
2
3
4
0629457
2
2
3
4
TOPLAM
18
10
23
30
0629458
2
0
2
2
TOPLAM 
18
10
23
30
5.YARIYIL
6.YARIYIL   
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629550
3
0
3
3
0629650
2
0
2
2
0629551
2
0
2
3
0629651
2
2
3
4
0629552
2
0
2
2
0629652
2
0
2
3
0629553
3
0
3
3
0629653
2
2
3
4
0629554
2
2
3
4
0629654
2
0
2
2
0629555
0
4
2
3
0629655
0
4
2
3
0629571   Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629671 Böl. Seçmeli Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629572 Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629672 Böl.Seçmeli Ders-2 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629573 Diğer Böl. Seçmeli Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629673 Diğer Böl.Seç.Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629574 Diğer Böl.Seçmeli Ders-2 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629674 Diğer Böl.Seç.Ders-2 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
TOPLAM 
20
6
23
30
TOPLAM 
18
8
22
30
 
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
 
 
 
 
 
6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
 
 
 
 
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629556
2
0
2
3
0629656
2
0
2
3
0629557
2
0
2
3
0629657
2
0
2
3
0629558
2
0
2
3
0629658
2
0
2
3
0629559
2
0
2
3
0629659
2
0
2
3
7.YARIYIL   
8.YARIYIL
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
 
Tercih- A) Fakültede Ders Devamı
 
 
 
 
0629750
2
2
3
4
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629751
2
2
3
4
0629850
2
2
3
4
0629752
2
2
3
4
0629851
2
2
3
4
0629753
2
0
2
3
0629852
2
2
3
4
0629754
3
0
3
3
0629853
2
2
3
4
0629755
3
0
3
3
0629854
2
2
3
4
0629756
0
4
2
3
0629855
2
2
3
4
0629771  Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629856
2
0
2
3
0629772 Diğer Böl.Seçmeli Ders-1 (2 kredi) 3 AKTS
2
0
2
3
0629857
0
4
2
3
TOPLAM 
18
10
23
30
TOPLAM 
14
16
22
30
 
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
 
 
 
 
 
Tercih- B) İş Yerinde Çalışma
 
 
 
 
D.Kodu
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
0629857
BİTİRME TEZİ II
0
4
2
3
0629757
2
0
2
3
0629858
0
36
18
27
0629758
2
0
2
3
TOPLAM 
0
40
20
30
0629759
2
0
2
3
 
 
 
 
 
 
0629760
2
0
2
3
 
 
 
 
 
 
 

ÖNEMLİ FORMLAR

MEZUNLARIMIZ

Değerli mezunlarımız, bilgilerinizi aşağıda verilen linkten yükleyebilirsiniz. Bunun gelecek mezunlarımıza örnek olması, fikir vermesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. 

KONGRELER

AKADEMİK HABERLER