Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ (Özgeçmiş)
    Görevi Dr. Öğretim Üyesi     
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Sinema Tv Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta armagangunes21@gmail.com  
  Telefon 1467  
  Web sayfası    
  Ders Programı


 
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem ÇELİKİZ (ÖZGEÇMİŞ)
    Görevi Dr. Öğretim Üyesi     
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Sinema Tv Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta ekremcelikiz@gmail.com  
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    


 
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL (Özgeçmiş)
    Görevi Dr. Öğretim Üyesi     
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Sinema Tv Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta cigdem.erdall@outlook.com  
  Telefon 1467  
  Web sayfası    
  Ders Programı    


 
Öğretim Görevlisi Dr. Ebru Okutan AKALIN (Özgeçmiş)
    Görevi Öğretim Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Sinema Tv Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta ebruokutan@yahoo.com  
  Telefon 1467  
  Web sayfası    
  Ders Programı    
 
Araştırma Görevlisi Dr. Gökhan KUZUCANLI (Özgeçmiş)
    Görevi Araştırma Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Sinema Tv Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta gokhankuzucanli@harran.edu.tr  
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    

GÜNCEL DUYURULAR

BOLOGNA