Doç.Dr. İbrahim Halil YAŞAR (Özgeçmiş) 
      Görevi Doç.Dr.  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta i.halilyasar@hotmail.com  
  Telefon 2903  
  Web sayfası    
  Ders Programı    
 
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL (Özgeçmiş) 
    Görevi Dr. Öğretim Üyesi    
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta cigdemmerdal@gmail.com  
  Telefon 3221  
  Web sayfası    
  Ders Programı     
 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan AKALIN (Özgeçmiş)
    Görevi Öğretim Görevlisi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta ebruokutan@yahoo.com  
  Telefon 1467  
  Web sayfası    
  Ders Programı    
 
Arş. Gör. Orhan SEZGİN (Özgeçmiş)
    Görevi Arş. Gör.   
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta orhan_oli_sezgin@hotmail.com  
  Telefon 3221  
  Web sayfası    
  Ders Programı    


 
 Öğr. Gör. Pelin GÜNGÖR ŞERBETÇİ (Özgeçmiş) 
      Görevi Öğr. Gör.  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta pelinserbetci@harran.edu.tr  
  Telefon 3221  
  Web sayfası    
  Ders Programı    
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAÇAR (Özgeçmiş) 
      Görevi Dr. Öğr. Üyesi  
  Görevli olduğu birim Güzel Sanatlar Fakültesi   
  Bölümü Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü  
  Anabilim Dalı    
  Doktora    
  Uzmanlık Alanları    
  E-posta kacarferhat@harran.edu.tr  
  Telefon    
  Web sayfası    
  Ders Programı    
 

BOLOGNA