Amaçlar

2018/2019 Eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlayan sinema ve televizyon bölümü, sektörünün hemen her alanında çalışabilecek, sanatsal yeterlilikle birlikte, kuramsal ve teknik bilgi donanımına da sahip, proje geliştirebilecek, büyük projelerde yer alabilecek, ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk duygusu gelişmiş profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sinemada yönetmenlik, kurgu, tv program yapımcılığı, radyo yapımcılığı, senaryo gibi alanlarda yoğunlaştırılmış sanatçılar yetiştirme hedefinde olan bu bölüm, mesleki alanında özgün çalışmalar ortaya koyabilecek, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavrayarak mesleki etik ve hukuki bilinçle çalışacak, kuramsal bilgiyle donanmış, alana özgü yöntem ve tekniklerle bilimsel veri elde edebilen genç, dinamik araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Hedefler

Sinema ve televizyon sektörünün ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda çalışabilecek sanatsal ve teknik donanıma sahip mezunların verildiği Sinema ve Televizyon Bölümü’nde, ulusal ve uluslararası ödüller alacak işler yapabilecek, sanatsal yetenekleri ve projelerinin kalitesi ile dikkat çeken isimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Sinema ve televizyon sektöründeki gelişen teknolojiyi takip eden ve adapte olabilen genç nesillerin yetiştirildiği bölümde, yenilikçi, girişimci, ülkesini ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek genç yeteneklerin yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilere teori ve uygulama arasında bağ kurma ve problem analiz edebilme yetkinliği kazandırmak, yaşam boyu öğrenim ilkesi çerçevesinde, radyo, televizyon ve sinema alanında küresel ve yerel gelişmeleri takip edebilme ve uyum sağlayabilme yetkinliğini kazandırmak bölümün öncelikli hedeflerindendir.

 

BOLOGNA