No Unvan Ad Soyad Dahili No e-posta Google Scholar
hesabı
ORCID ID Yök Akademik
Erişim linki
Web of Science
Researcher ID
                                                                    Radyo, Televizyon ve Sinema
1 Doç.Dr.  İbrahim Halil YAŞAR 2903 i.halilyasar@hotmail.com
2 Dr. Öğretim Üyesi   Çiğdem  ERDAL 3221 cigdemmerdal@gmail.com
3 Dr. Öğretim Üyesi Ebru OKUTAN AKALIN 1467 ebruokutan@yahoo.com
4 Dr. Öğretim Üyesi Ferhat KAÇAR   kacarferhat@harran.edu.tt
5 Öğr. Gör. Pelin GÜNGÖR ŞERBETÇİ 2917 pelinserbetci@harran.edu.tr
6 Araştırma Görevlisi Orhan SEZGİN  2917 orhan_oli_sezgin@hotmail.com
 

BOLOGNA