RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER İLE
 
İDARİ ÇALIŞMA ŞEMASI
 
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR
 
                                
 
 
DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR      (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın               (Üye)
Arş. Gör. Orhan Sezgin (Üye)
 
                                                                                                                                                     
 
UZAKTAN EGİTİM KORDİNATÖRLERİ:                                      
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın  
Arş. Gör. Orhan Sezgin  
 
 
YATAY GEÇİŞ KABUL, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Başkan)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ (Üye)
Arş. Gör. Orhan Sezgin (Üye)
                                                                                                       
 
DİKEY GEÇİŞ KABUL, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Başkan)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ (Üye)
Arş. Gör. Orhan Sezgin (Üye)
 
                                                                                                                       
 
AF MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Başkan)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ (Üye)
Arş. Gör. Orhan Sezgin (Üye)
                                                                                                       
 
 
2019 Girişli Öğrencilerin Danışmanı Arş. Gör. Orhan Sezgin
2020 Girişli Öğrencilerin Danışmanı   Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Erdal
2021 Girişli Öğrencilerin Danışmanı Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ
2022 Girişli Öğrencilerin Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI
 
 
 
 
STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (bölüm başkanı ve staj komisyonundan oluşmaktadır)
 
Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR (Bölüm Başkanı)
 
                                              
 
 
STAJ KOMİSYONU (bölümün tüm öğretim ve araştırma görevlileri)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Erdal (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Üye)
Arş. Gör. Orhan SEZGİN  (Üye)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ  (Üye)
                                                                                        
 
MÜFREDAT KOMİSYONU
Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR       (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL (Üye)
 
                                                                                                      
 
YAZ OKULU KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL  (Başkan)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ (Üye)
Arş. Gör. Orhan Sezgin (Üye)
                                                                                                               
 
BURS KOMİSYONU
Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL (Üye)
 
                                                                                                                           
 
DİSİPLİN KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Erdal (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın (Üye)
Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ (Üye)
                           
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ :     Arş. Gör. Orhan Sezgin
FARABİ KOORDİNATÖRÜ :         Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ
MEVLANA KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. İbrahim Halil YAŞAR
ÇİFT ANADAL YANDAL KOORDİNATÖRÜ: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Erdal
MEZUNİYET KOORDİNATÖRÜ :   Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın
 
 
 
ENFORMATİK WEB KOMİSYONU
Dr. Öğr Üyesi Çiğdem Erdal (Başkan)
Arş. Gör. Orhan Sezgin                (Üye)
 
               
AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI TAKİP KORDİNATÖRÜ :
Arş. Gör. Orhan Sezgin
 
FİZİKİ YAPI İYİLEŞTİRME VE PERSONEL İHTİYAÇLARI KOORDİNATÖRÜ:
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın
 
 
 
 
 
MALZEME VE DEMİRBAŞ ALIMI KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Erdal (Başkan)
Doç.Dr. İbrahim Halil YAŞAR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Okutan Akalın              (Üye)
 
                                                                                                             
SOSYAL FAALİYET, ETKİNLİK, TANITIM, GEZİ VE SPOR ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRÜ:
Arş. Gör. Orhan SEZGİN
 
 
 
BÖLÜM KALİTE YÖNETİCİSİ Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ERDAL
BÖLÜM KALITE ELÇISI Öğr. Gör. Pelin Güngör ŞERBETÇİ
 
 
 

BOLOGNA