BÖLÜM BAŞKANIN MESAJI

            Yerküre üzerinde insanların ve diğer tüm canlıların kullanabilecekleri tatlı-su miktarları oldukça sınırlıdır. Bu doğal varlığa fiziksel, siyasal ve ekonomik nedenlerle ulaşamayan bir milyarın üzerinde insan bulunmaktadır. Sürekli azalan ve son derece kirlenen suyun; doğal kaynağında korunması, sulama işletmeciliğinin standart normlarda yönetilmesi, sulama hizmetlerinde suya ulaşa bilirliğin kolaylaştırılması tüm devletlerin ve sorumluluk sahibi olan uluslararası kuruluşların gündem maddelerinin başında yer almaktadır. Azalan ve kirlenen suyun yarattığı sosyal ve ekolojik yıkım, kendini her geçen gün şiddetini daha da fazla hissettirmektedir.
 
            Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümümüz üstlendiği misyon gereği; GAP illerinde su kıtlığı sorununa çözüm ve öneriler sunmak, kaynakların kullanımını optimum seviyeye çekmek, su kalitesini artırmak, su kaynaklarının planlanması ve işletilmesine yönelik AR-GE projelerinde görev almak, özgüveni yüksek teknolojik gelişmeleri takip edebilen, donanımlı Ziraat Mühendislerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK
Bölüm Başkanı