DANIŞMAN BİLGİLERİ

Bölümümüz öğrencilerin danışman bilgileri ve öğrenci görüşme gün ve saatleri aşağıda verilmiştir. 
 
Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama
Danışmanın Adı  Soyadı Danışmanlık Yaptığı Sınıf Mail Adresi Dahili numarası Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Doç. Dr. Ali Fuat TARI 1. aftari@harran.edu.tr 3755 Perşembe 13:00-17:00
Arş. Gör. Sabri AKIN 2. sabriakin@harran.edu.tr 3753 Perşembe 13:00-17:00
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU 3. gokhantuylu@harran.edu.tr 3758 Perşembe 13:00-17:00
Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER 4. adkeskiner@harran.edu.tr 1482 Perşembe 13:00-17:00