Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü olarak Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Osmanbey Yerleşkesinde Bilime ve Tarım sektörüne hizmet etmekteyiz. Bölümümüzde 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 akademik personel  yer almaktadır. İlgili akademisyenler hakkında bilgi edinmek için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz. 

 
Prof. Dr. Ali Fuat TARI  Bölüm Başkanı                     
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    aftari@harran.edu.tr
Telefon    0 414 318 37 55
Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar
 
Prof. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN          
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    arozturkmen@harran.edu.tr
 Telefon    0 414 318 36 76
Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar
 
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU         
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    gokhantuylu@harran.edu.tr
 Telefon    0 414 318 37 58
Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar
  
Dr. Öğr. Üyesi Ali Demir KESKİNER        
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    adkeskiner@harran.edu.tr
 Telefon    0 414 318 14 82
 Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar
 
Arş. Gör. Sabri AKIN          
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    sabriakin@harran.edu.tr
 Telefon    0 414 318 37 53
Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar
 
Arş. Gör. Ümmühan KAŞIKCI ŞİMŞEK          
 Anabilim Dalı    Tarımsal Yapılar ve Sulama
 e-mail    ukasikci@harran.edu.tr
 Telefon    0 414 318 12 17
Web of Science
 ORCID
 YÖK Özgeçmiş
Google Scholar

DUYURU

DANIŞMAN BİLGİLERİ

Bölümümüz öğrencilerin danışman bilgileri ve öğrenci görüşme gün ve saatleri için tıklayınız.
 Sınıfınıza ait Whatsapp grubuna katılmak için lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.