I.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

5114101 Seminer
Z
2
0
2
6

2

5114139 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Z
3
3
0
6

3

5114700 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi
Z
4
4
0
30

4

5114701 Danışmanlık
Z
1
0
1
0

5

5114702 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi
Z
4
4
0
6

6

5114103 Evapotranspirasyon
S
3
3
0
6

7

5114105 Sulama Organizasyonları
S
3
3
0
6
8 5114107 Kültürteknikte Son Gelişmeler         S             3          3                 0            6
9 5114111 Sulanan Alanlarda Su ve Tuz Dengesi        S             3          3                 0           6
10 5114113 Drenaj Sistemlerinin Planlanması ve Projelenmesi        S             3          3                 0           6
11 5114115 Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri        S             3          3                 0           6
12 5114117 Tarımsal Yapılar ve Sulamada Özel Konular        S             3          3                  0           6
13 5114119 Göletler ve Küçük Barajlar         S             3          3                 0           6
14 5114121 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri        S             3          3                 0           6 
15 5114123 Drenaj Sistemlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi        S             3          3                  0           6
16 5114125 Kültür Bitkilerinin Sulanması         S             3          3                 0           6
17 5114127 Su Kaynaklarının Planlanması        S             3          3                 0           6
18 5114129 Hidrolojide Veri Analizleri        S             3          3                 0           6
19 5114131 Bilgisayar Destekli Hidroloji Uygulamaları         S             3          3                 0           6
20 5114133 Deneme Tekniği        S             3          3                  0           6
21 5114135 Pompaj ve Yeraltı Sulama Tekniği        S             3          3                 0            6
22 5114137 Sulama Şebekelerinde Su ve Sanat Yapıları Suyun Ölçülmesi        S             3           3                 0           6
23 5114138 İklim Değişikliği ve Tarımla Etkileşimleri        S             3          3                 0            6

TOPLAM

     

    

         

    174


 

II.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

5114201 Seminer
Z
2
0
2
6

2

5114600 Uzmanlık Alanı Tez Dönemi
Z
4
4
0
30

3

5114601 Danışmanlık
Z
1
0
1
0

4

5114602 Uzmanlık Alanı Ders Dönemi
Z
4
4
0
6

5

5114202 İleri Seviyeli Mikrometeoroloji
S
3
3
0
6

6

5114204 Kültürteknikte Son Gelişmeler
S
3
3
0
6

7

5114206 Kültürteknikte Özel Sorunlar
S
3
3
0
6
8 5114208 Sulama Sis. Plan. ve Projelenmesi II        S             3          3                 0           6
9 5114210 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi        S             3            3                 0              6
10 5114212 Sulama Programlama Teknikleri        S             3        3             0        6
11 5114214 Tarımsal Fizik, Toprak ve Su İdaresi      S          3        3             0        6
12 5114220 Yüzey Sulama Hidroliği      S          3        3             0        6
13 5114226 Havzalarda Yağış Akış Araştırmaları      S          3        3             0        6
14 5114230 Tuzlu Koşullarda Bitkisel Üretim ve Yönetim      S          3        3             0        6
15 5114232 Stokastik Süreçler      S          3        3             0        6
16 5114234 Havza Hidrolijisi      S          3        3              0        6
17 5114235 Pompaj ve Yeraltı Sulama Tekniği      S          3        3             0         6
18 5114236 Sulama Şebekelerinde Su Dağıtım İşletim ve Yönetim      S          3         3             0        6

TOPLAM

     

    

         

    156


 

DUYURU

DANIŞMAN BİLGİLERİ

Bölümümüz öğrencilerin danışman bilgileri ve öğrenci görüşme gün ve saatleri için tıklayınız.
 Sınıfınıza ait Whatsapp grubuna katılmak için lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.