1.YIL

 

I.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624130 Matematik-ı
Z
2
4
0
4

2

0624131 Fizik-I
Z
4
2
2
4

3

0624132 Kimya-I
Z
4
2
2
4

4

0624133 Botanik
Z
4
2
2
4

5

0624134 Jeoloji
Z
2
2
0
2

6

0624135 Türk Dili-I
Z
2
2
0
2

7

0624136 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Z
3
3
0
5
8 0624137 Yabancı Dil-I       Z          2        2              0            2
9 0624138 Teknik Resim      Z          4        2             2        4
10 0624139 Tarımsal Oryantasyon-I      Z          8        0             8        2

TOPLAM

       20

     20

          16

     30

 

II.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624230 Matematik-II
Z
4
4
0
4

2

0624231 Tarımsal Ekoloji
Z
2
2
0
2

3

0624232 İklim Bilgisi
Z
4
2
2
4

4

0624233 Ölçme Bilgisi
Z
4
2
2
4

5

0624234 İstatistik
Z
4
2
2
4

6

0624235 Genel Ekonomi
Z
3
3
0
4

7

0624236 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Z
2
2
0
2

8

0624237 Türk Dili-II
Z
2
2
0
2
9 0624238 Yabancı Dil-II       Z          2        2              0        2
10 0624239 Tarımsal Oryantasyon-II      Z          8        0             8        2

TOPLAM

20
20
16
30

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

 

2.YIL

 

III.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624330 Akışkanlar Mekaniği
Z
4
2
2
4

2

0624331 Hayvan Yetiştirme
Z
4
2
2
4

3

0624332 Toprak Bilimi
Z
4
2
2
4

4

0624333 Tarım Alet ve Makineleri
Z
4
2
2
4

5

0624334 Bitki Fizyolojisi
Z
2
2
0
2

6

0624335 Araştırma ve Deneme Metodları
Z
4
2
2
4
7 0624336 Yapı Statiği         Z          4        2              2        4
8 0624337 Hidroloji       Z          4        2             2        4

TOPLAM

     30

     16

        14

     30

 

 

IV.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624430 Bahçe Bitkileri
Z
4
2
2
4

2

0624431 Tarla Bitkileri
Z
4
2
2
4

3

0624432 Bitki Koruma
Z
4
2
2
4

4

0624433 Toprak Fiziği
Z
4
2
2
4

5

0624434 Mühendislik Matematiği
Z
3
3
0
3
6 0624435 Yapı Malzeme Bilgisi       Z          4        2             2        4
7 0624436 Mukavamet       Z          3        3             0        3

8

0624437 Sulama
 Z
4
2
2
4

TOPLAM

30
18
12
30

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

 

3.YIL

 

V.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624530 Yüzey Sulama Sistemleri
Z
4
2
2
4

2

0624531 Mesleki Uygulama-I
Z
4
0
4
4

3

0624532 Sulama Suyu Kalitesi
Z
4
2
2
4

4

0624533 Açık Kanal Hidroliği
Z
2
2
0
2

5

0624534 Proje Hazırlama Tekniği
Z
2
2
0
2

6

0624535 Sera Yapım Tekniği
Z
2
2
0
2

7

0624551 Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS
S
2
2
0
3
8 0624552
Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 AKTS  
      S          2        2             0        3
9 0624553
Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS  
      S          2        2              0        3
10 0624554 Diğer Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 AKTS       S          2        2             0        3

TOPLAM

26

18

8

30

 

V.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624536 5-S1) Bilgisayar Destekli Tasarım
 S
2
2
0
3

2

0624537 5-S2) Tarımsal Yapılar 
 S
2
2
0
3

3

0624538 5-S3) Zirai Meteroloji
 S
2
2
0
3

4

0624539 5-S4) Sulu Tarım-Çevre İlişkileri
 S
2
2
0
3

TOPLAM

8
8
0
12

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 


 

VI.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624630 Basınçlı Sulama Sistemleri-I
Z
4
2
2
4

2

0624631 Toprak Bitki Su İlişkileri
Z
2
2
0
2

3

0624632 Mesleki Uygulama-II
Z
4
0
4
4

4

0624633 Tarımsal Drenaj
Z
4
2
2
4

5

0624634 Zemin Mekaniği
Z
2
3
0
2

6

0624635 Arazi Toplulaştırma
Z
4
2
2
4

7

0624661 Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS
S
2
2
0
3
8 0624662
Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 AKTS  
       S          2        2             0        3
9 0624663
Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS  
       S          2        2              0        3

TOPLAM

26

18

8

30

 

VI.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624636 6-S1) Kırsal Yerleşim Tekniği
S
2
2
0
3

2

0624637 6-S2) Tarımsal İnşaat
S
2
2
0
3

3

0624638 6-S3) Optimizasyon Teknikleri
S
2
2
0
3

4

0624639 6-S4) Tuzlu Topraklar ve Arazi Islahı
S
2
2
0
3

TOPLAM

8
8
0
12

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

4.YIL

 

VII.YARIYIL

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624730 Bitirme Tezi-I
Z
4
0
4
4

2

0624731 Drenaj Sistemlerinin Tasarımı
Z
4
2
2
4

3

0624732 Su Kaynaklarının Planlanması
Z
2
2
0
2

4

0624733 Basınçlı Sulama Sistemleri-II
Z
4
2
2
4

5

0624734 Su Yönetimi ve İşletimi
Z
2
2
0
2

6

0624735 Su Yapıları
Z
4
2
2
4
7 0624736 Seralarda Sulama ve Gübreleme Uygulamaları
Z
4
2
2
4
8 0624771 Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS        S          2        2             0        3
9 0624772
Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS
       S          2        2             0        3

TOPLAM

28

16

12

30

 

VII.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624737 7-S1) Tarım-İklim Değişikliği (S)
S
2
2
0
3

2

0624738 7-S2) Hayvan Barınaklarının Planlanması (S)
S
2
2
0
3

TOPLAM

4
4
0
6

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

VIII.YARIYIL Tercih A) Fakültede Ders Devamı

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624830 Bitirme Tezi-II
Z
4
0
4
4

2

0624831 Atık Su Yönetimi
S
3
3
0
3

3

0624832 Alternatif Enerji Kaynakları
S
2
2
0
2

4

0624833 Peyzaj Tasarımı
S
4
2
2
4

5

0624834 Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı
S
2
2
0
2

6

0624835 İş Sağlığı ve Güvenliği
S
2
2
0
2
7 0624836 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
S
4
2
2
4
8 0624837 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler        S          2        2             0        3
9 0624838 Yazılı ve Sözlü Sunuş Teknikleri        S          2        2             0        3
10 0624839 Kırsal Turizm        S          2        2             0         3

TOPLAM

27
19
8
30

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders


 

VII.YARIYIL Tercih B) İş Yerinde Çalışma

SIRA

KODU

DERS

Z/M/S

HAFTALIK DERS SAATİ

AKTS

TOPLAM

TEORİ

UYGULAMA

1

0624830 Bitirme Tezi-II
S
2
2
0
3

2

0624740 İş Yeri Eğitimi
S
36
0
36
26

TOPLAM

38
2
36
30

 

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

 

DUYURU

DANIŞMAN BİLGİLERİ

Bölümümüz öğrencilerin danışman bilgileri ve öğrenci görüşme gün ve saatleri için tıklayınız.
 Sınıfınıza ait Whatsapp grubuna katılmak için lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.