Aktif Olarak Yürütülen Denemeler

 
Tamamlayıcı Sulamanın Nohut'un Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi


Harran Ovası Koşullarında Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Pamuk (Gossypium hirsutum L.) için Uygun Sulama Aralığı ve Sulama suyu Miktarının Belirlenmesi


Mikoriza ve Bakteri Uygulamalarının Su Stres Koşulları Altında Şekerpancarı ve Soyanın Verim ve Toprak Mikrobiyal Aktivitesine Etkisi