TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Genel bilgiler
 
Dicle Üniversitesine bağlı olarak 1 Aralık 1976 yılında kurulan ve 3837 sayılı kanunla 1992 yılında Harran Üniversitesine bağlanan Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümüne 2 Mart 1981 yılında 30 öğrenci ön kayıtla alınmış eğitim ve öğretime başlanmıştır. Halen Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde Ziraat Fakültesi içinde hizmet veren bölümümüze 2013-14 yılında MF-3 puan türünden, 235,99643 taban ve 309,58936 tavan puan ile 36 öğrenci yerleştirilmiştir.  Yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilen bölümümüzde 5 profesör, 2 doçent ve 7 yardımcı doçent ile 1 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır. Serin iklim tahılları, sıcak iklim tahılları, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanlarında eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri sunulmaktadır. Ziraat Fakültesi C blokta yer alan bölümümüzün 1. katta derslikleri, 2. katta yönetim ofisleri ve laboratuarları bulunmakta, bölüm öğretim elemanlarının ofisleri ise 3. katta yer almaktadır. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemine sahip okulumuzda fiziki alt yapı tatminkâr düzeydedir. Mezunlarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il müdürlükleri, araştırma enstitüsü müdürlükleri, tarım işletmeleri müdürlükleri, il kontrol ve laboratuar müdürlükleri, üretme istasyonları, ziraat bankası, pancar kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve tarımla ilgili özel sektörde danışmanlık, tarımsal ilaç satış, pazarlama, ziraat alet satış pazarlama ve benzeri işlerde istihdam edilmektedir.
 
Laboratuarlar
 
 Bölümümüze ait bir öğrenci, bir öğretim elemanı laboratuarı ile genel amaçlı bir moleküler genetik laboratuarı ile ortak kullanılan bir doku kültürü laboratuarı bulunmaktadır. 2010 yılında yeni binalarına taşınan bölümümüzün laboratuar alt yapısını geliştirme gayretlerimiz devam etmektedir.
 
Tarla denemeleri alt yapısı
 
 Bölümümüzün tarla denemeleri altyapısı eski Eyyubiye yerleşkesinde kalmıştır. Halen bazı yazlık ürünlerde denemeler eski yerleşkede yürütülmektedir. Ancak, yeni taşındığımız yerleşkede tarla deneme alt yapımız henüz yeterli seviyede değildir. Önümüzdeki süreçte planlamakta olduğumuz bir proje ile bölümümüze tarla denemeleri araştırma merkezi kazandırmayı umuyoruz. Bu birimde hizmet binası, patoloji, toprak ve kalite laboratuarları ile tohum ambarları, soğuk hava depoları, sundurmalar, bitki büyütme kabinleri, küçük çaplı araştırma seralarının olması beklenmektedir. Temel tarla deneme alet ve ekipmanları ile birlikte, sulama tesisleri bakımından da yeterli altyapının sağlanması planlanmaktadır.
 
Amacımız
 
 Bölüm öğrencilerinin eğitiminde; Bilimsel düşünebilme, Bilimsel verileri toplama ve analiz etme, Teorik bilgileri uygulamaya aktarma, Sosyal yönden sorumluluk kazanabilme becerileri geliştirilmektedir. Ayrıca nitelikli teknik eleman yetiştirmek, bölge koşullarında temel ve uygulamalı ıslah ve yetiştirme tekniği araştırmaları yapmak, özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteği sağlamak, üreticilere tarımsal yönden önemli konularda bilgilendirmek bölümün öncelikli amaçları arasındadır. 

Yönetim 
 Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevi Prof.Dr. İrfan ÖZBERK tarafından yürütülmektedir. Serin iklim Tahılları konusunda çalışan bölüm başkanımız Genel Bitki ıslahı, İstatistik, Tarla Deneme Planlama, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Çeşit tescil ve tohumluk sertifikasyon derslerini de vermektedir. 20 Yıl Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde çalıştıktan sonra 2000 yılında bölümümüze katılmıştır. İkisi bölümümüzde olmak üzere 13 makarnalık buğday, 2 ekmeklik ve 2 arpa çeşidi geliştirip tescil ettirmiştir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede İspanyolca bilmektedir. Aynı zamanda üniversitemizin Erasmus program koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir. Bölüm başkan yardımcılığı görevini yürüten Doç.Dr. Osman ÇOPUR, yaklaşık 6 yıl Bölümümüzde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve 2000 yılında da öğretim üyesi kadrosuna atanmıştır. Endüstri bitkileri yetiştiriciliği (özelde pamuk), lif teknolojisi ve standardizasyonu konusunda çalışmakta ve ders vermektedir. Ulusal ve uluslararası kongre sempozyum ve dergilerde çok sayıda bilimsel araştırma makaleleri yayınlamıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pamuk Danışma Kurulu ve Pamuk Daimi Çalışma Kurullarında Üniversitemizi temsil etmiştir.

2005-2013 Tarla Bitkileri Bölümü SCI Yayın Listesi
 
 
1. Polat, R., Çopur, O., Saglam, R., Sağlam, C. 2006. Energy Use Pattern and Cost Analysis of Cotton Agriculture: A Case Study for Şanlıurfa. The Philippine Agricultural Scientist, 89 (4): 368-371.
 
2. Doğan, E., Kirnak, H., Çopur, O. 2007. Effect of Seasonal Water Stress on Soybean and Site Specific Evaluation of CROPGRO-Soybean Model under Semi-Arid Climatic Conditions. Agricultural Water Management, 90 (1-2): 56-62.
 
3. Doğan, E., Kırnak, H., Çopur, O. 2007. Deficit Irrigations during Soybean Reproductive stages CROPGRO-Soybean Simulations under Semi-Arid Climatic Conditions.  Field Crops Research, 103 (2): 154-159.
 
4. Kirnak, H., Dogan, E., Alpaslan, M., Çelik, S., Boydak, E., Çopur, O. 2008. Drought Stress Imposed at Different Reproductive Stages Influences Growth, Yield and Seed Composition of Soybean.  The Philippine Agricultural Scientist. 91 (3):  261–268. 
 
5. Çopur, O., Gür, M.A., Demirel, U., Karakuş, M. 2009. Performance of some Soybean [Glycine max (L.) Merr.] Genotypes Double Cropped in Semi-Arid Conditions. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca, 37 (2): 85–91.
 
6. Gür, A., Demirel, U., Özden, M., Kahriman, A., Çopur, O. 2010. Diurnal Gradual Heat Stress Affects Antioxidant Enzymes, Proline Accumulation and Some Physiological Components in Cotton (Gossypium hirsutum L.). African Journal of Biotechnology,  9 (7): 1008-1015
 
7. Çopur, O., Demirel, U., Polat, R., Gür, MA., 2010. Effect of different defoliants and application times on the yield and quality components of cotton in semi-arid conditions. African Journal of Biotechnology, 9 (14): 2095–2100.
 
8. Çopur, O., Birgül, İ.H., Haliloğlu, H., Beyyavaş, V. 2010. The effect of different harvesting times on seed-set efficiency in cotton (Gossypium hirsutum L.) varieties. African Journal of Biotechnology, 9 (40): 6654–6659
 
9. Çopur, O., Demirel, U., Karakuş, M. 2010. Effects of several plant growth regulators on the yield and fiber quality of cotton (Gossypium hirsutumL.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca 38 (3) 2010, 104-110
 
10. Beyyavaş, V., Haliloğlu, H., Çopur, O., Yılmaz A. 2011. Determination of seed yield and yield components of some safflower (Carthamus tinctoriusL.) Cultivars, Lines and Populations under the Semi-Arid Conditions. African Journal of Biotechnology, 10 (4): 527–534.
 
11. Doğan, E., Çopur, O., Kahriman, A., Kırnak, H., Güldür, M.E. 2011.Supplemental Irrigation Effect on Canola Yield Components  Under Semiarid Climatic Conditions.  Agricultural Water Management, 98 (9): 1403–1408.
 
12. Kirnak, H., Dogan, E., Çopur, O., Gökalp, Z. 2013. Irrigation and Yield Parameters of Soybean as Effected by Irrigation Management, Soil Compaction and Nitrogen Fertilization. Journal of Agricultural Sciences, 19 (4):297-309.
 
13. Polat, t., Bükün, b., Okant, M., 2007. Dose Response Effect Of Nitrogen And Phosphorus On Forage Quality, Yield And Economic Return Of Rangeland. Pakistan Journal Of Botany, 39 (1): March 2007
 
14.  Özgüven, M., F. Ayanoğlu ve A. Özel. 2006. Effect of Nitrogen Rates and Cutting Times on the Essential Oil Yield and Componenets of Origanum syriacum L. Var. Bevannii” Journal of Agronomy, 5(1), 101-105.
 
15.  Özel, A. 2009. Anise (Pimpinella anisum): Changes in Yields and Component Composition on Harvesting at Different Stages of Plant Maturity.Experimental Agriculture, 45(1), 117-126.
 
16.  Özel, A. 2009. Changes On Essential Oil Composition of Aniseed (Pimpinella anisum L.) During Ten Maturity Stages. Asian Journal of  Chemistry,  21(2), 1289-1294.
 
17. Erden, K., Ozel, A., Demirel, U., and Kosar, I. 2013. Changes in Yield, Yield Components and Essential Oil Composition of Cumin (Cuminum cyminum L.) under Different Seed Amount and Inter Row Spacing. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 19(2):194-201.
 
18. Özel A., Demirel, U., Erden, K.  and Kosar, I. Determination of optimum seed amount and inter-row spacing in aniseed (Pimpinella anisum L.) for seed and essential oil yield. Journal of Essential Oil Bearing Plants (JEOP) (Basımda)
 
19. Öktem, A., 2007. Effect of nitrogen on fresh ear yield, protein content and micronutrient concentration of sweet corn. The Philippine Agricultural Scientist, 90(4):289-294.
 
 
20. Öktem, A., 2008. Determination of selection criterions for sweet corn using path coefficient analyses. Cereal Research Communications, 36(4):561-570.
 
21. Öktem, A., 2008. Mineral composition of some sweet corn (Zea mays L.saccharata Sturt.) genotypes under semi arid region. Asian Journal of Chemistry, 20(1):723-730.
 
22. Öktem, A., 2008. Effect of nitrogen on fresh ear yield and kernel protein content of sweet corn (Zea mays saccharata) under upper Mesopotamia region of Turkey.Indian Journal of Agricultural Sciences, 78(1):50-52.
 
23. Öktem, A., 2008. Effects of deficit irrigation on some yield characteristics of sweet corn. Bangladesh Journal of Botany 37(2):127-131.
 
24. Öktem, A., 2008. Effect of water shortage on yield, and protein and mineral compositions of drip-irrigated sweet corn in sustainable agricultural systems. Agricultural Water Management, 95(9):1003-1010.
 
25. Ibrikci, H., Ulger, A. C., Korkmaz, K., Oktem, A., Buyuk, G., Ryan, J., Amar, B., Konuskan, O., Karnez, E., Ozgenturk, G., Cakir, B. and Oguz, H., 2009. Genotypic responses of corn to phosphorus fertilizer rates in calcareous soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40(9):1418-1435.
 
26. Öktem, A., 2009. Mineral composition of some Turkish durum wheat genotypes. Asian Journal of Chemistry, 21(4):2733-2738.
 
27. Öktem, A., Öktem, A.G., 2009. Yield characteristics of sweet corn under deficit irrigation in Southeastern Turkey. The Philippine Agricultural Scientist, 92(3):39-44.
 
28. Kocabiyik, H., Polat, R., Oktem, A., 2009. Determination of cutting properties, protein and mineral content of silage corn stalk. Asian J. Chem., 21(7):5580-5590.
 
29. Öktem, A., Öktem, A.G., Emeklier, H.Y., 2010. Effect of nitrogen to yield and some quality parameters of sweet corn. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 41(7):832-847.
 
30. Ozkilinc, H., O. Frenkel, D. Shtienberg, S. Abbo, A. Sherman, A. Kahraman and C. Can. 2011. Aggressiveness of eight Didymellarabiei isolates from domesticated and wild chick pea native to Turkey and Israel, a case study. EuropeanJournal of Plant Pathology. 131: 529-537.
 
31. Can, C., H. Ozkilinc, A. Kahraman and H. Ozkan. 2007. First report ofAscochyta rabiei (Pass) Lab. Causing Ascochyta blight of Cicer pinnatifidum. Plant Disease 91:908-908.
 
32. Kahraman, A., U. Demirel, M. Ozdenand F. J. Muehlbauer. 2010.Mapping of 
QTL’s for leafarea and the association with winter hardiness in fall-sown lentil.
AfricanJournal of Biotechnology. 50: 8515-8519.
 
33. Özberk,İ., Yolcu,S., Yücel, A., Köten,M, Nichol, J.M., 2011. The impact of seed gall nematode on grain yield, quality and marketing prices on durum wheat in Anatolia, Turkey. AJAR 6(16):3891-3896
 
34. Özberk,İ., Kılıç,H., Özberk,F., Atlı, A., Karlı,B., Coşkun,Y., 2011. Variety selection based on net return per hectare in durum wheat (T. durum L.), AJAR 6(4):1016-1024
 
35. Özberk,İ.,Coşkun,Y.,İlkhan,A., Köten,M.,Karlı,B., Ryan,J.,2009. Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting –fload irrigation in durum wheat (T.durum desf) in southeastern Turkey. PJBS 12 (10):772-778
 
36. Özberk, İ, Kılıç, H., Atlı, A., Özberk, F., Karlı, B., 2006.  Selection of wheat based on economic returns per unit area Euphytica (2006)152:235-245.
 
37. Özberk, İ., Atlı, A., Özberk, F.,Yücel, A., 2006 The effect of Lygus bug (Exolygus pratensis L.) on marketing price of red lentils in Anatolia, Turkey Crop Protection 25 (2006) 1227-1230.
 
38. Özberk, İ.,Atlı, A., Özberk, F., Braun, H.J, 2006 The effect of some grading factors on marketing prices in durum wheat. PJBS 9(6):1132-1138
 
39.  Özberk, I., Atlı, A., Pfeiffer, W., özberk, F., Coşkun, Y., 2005. The effect of sunn pest (Eurigaster integriceps) damage on durum wheat: impact in the market place. Crop Protection, Volume 24, Issue 3, March 2005, Pages 267-274
 
40. Özberk,İ., Atlı,A., Yücel,A., Özberk,F., Çoşkun,Y.,2005. Wheat stem sawfly (Cephus pygmaeus L.) damage; impacts on grain yield, quality and marketing prices in Anatolia. Crop Protection  24, pp:1054-1060.
 
41. Özberk, I., Ozberk,F., Braun,H.J., 2005 AMMI stability of some of internationally derived durum wheat varieties in the South-east of Anatolia. Pakistan Journal of Biological Science,vol.8(1),pp.118-122.


Tarla Bitkileri Bölümü 2005-2013 Yılları Arasında Yapılan Projeler
Proje Tarihi Projenin Adı Projenin Bütçesi Destekleyen
Kuruluş
2004-2006 ÇOPUR, O., KARAKUŞ, M., DEMİREL, U. 2006. Ufuk DEMİREL Harran Ovası Koşullarında Bazı Büyüme Düzenleyicilerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.)   Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi. 2.500 HUBAK
2006-2008 ÇOPUR, O., BİRGÜL, İ.H. 2008. Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde,  Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması 2.500 HUBAK
2003-2006
 
GÜR, A., MEMON, A., DEMİREL, U., ÇOPUR, O., KESKİN, B.C., BIÇAKÇI, E. 2006. Türkiye‘nin Farklı Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinde Kuraklığa ve Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılığı Belirleyen Genlerin mRNA Farklılık Gösterim ve cDNA Kütüphanesi Tarama Yöntemleriyle Belirlenmesi ve Karakterizasyonu 124.500 DPT
2006-2008
 
KIRNAK, H., DOĞAN, E., ÇOPUR, O., AYDEMİR, S.,  BAHÇECİ, İ. 2008. Toprak Sıkışması ile Farklı Azot Dozlarının Sürekli ve Alternatif Yüzey Sulama Yöntemlerine Göre sulanan II. Ürün Soya Bitkisinde Gelişime ve Verime Etkisi 42.000 TUBİTAK
2005-2006 KIRNAK, H., DOĞAN, E., ÇOPUR, O. 2006 Yarı-Kurak Koşullarda Damla Sulama Sistemi İle Sulanan Soyada Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Belirlenmesi 3.000 HUBAK
2004-2005 KIRNAK, H., ÇOPUR, O., DOĞAN, E., BAHÇECİ, İ., AYDEMİR, S. 2005. Harran Ovası Koşullarında Infrared Termometre Tekniğini Kullanarak Pamukta Bitki Su Stresi İndeksinin (CWSI) Değerlendirilmesi  3.000 HUBAK
2008-2009 TONKAZ, T., ŞİMŞEK, M., ARI, H. ÇOPUR, O., BİLGİLİ, V., ÇULLU, M. 2009. Yarıkurak İklim Bölgesinde Pamuk Ekili Alanda Farklı Sulama Düzeyleri Ve Gübre Dozlarının, C02, N2O, CH4 Emisyonuna Etkisi Ve Emisyonun Verim Ve Verim Bileşenleriyle İlişkisi. 199,380 TUBİTAK
2008-2011
 
SÖNMEZ, O., AYDEMİR, S., KAYA, C., ÇOPUR, O., GERÇEK, S., BİLGİLİ, V.  Harran Ovasında Aşırı Sulama Sonucunda Oluşan Yüzey Erozyonu Ve Neticesindeki Sediment Kaybı Ve Fosfor Kaynaklı Ötrifikasyon Oluşumu Üzerine  Sulama Randımanı, Fosforlu Gübre Ve Toprak İşlemenin Etkisinin Belirlenmesi  
 
 
 
 
291.000
 
 
 
 
 
TUBİTAK
 
2011-2012
DEMİREL, U., GÜR, A., ÇOPUR, O. 2012. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Sıcaklık Toleransını Sağlayan Aday Genlerin Belirlenmesi  
25.000
 
TÜBİTAK
2011-2013 IŞGIN, T., ÖZEL, R., ÇOPUR, O., BİNİCİ, T. 20013. Çiftçi Kayıt Usulü Bilgi Sistemine ve Ankete Tevsik Prim Uygulamasına Dayalı Veri Toplama Tekniğini Kullanarak Harran Ovası Sulu Şartlarında Faaliyet Gösteren Pamuk Tarım İsletmelerinde Etkinlik Analizi 127.000 TÜBİTAK
2009-2011 Haliloğlu, H. Beyyavaş, V., Yılmaz, A. 2012. Farklı Dozlarda Hümik Asit ve Demir Uygulamalarının Aspir (Carthamustinctorius L.)’de Tane Verimi, Bitkisel Özellikler ile Yağ ve Protein Oranına Etkileri 5.000 TL HÜBAK
2009-2012 Haliloğlu, H. Beyyavaş, V., Yılmaz, A.  2012Farklı Dozlarda Azot ve Çinko Uygulamalarının Aspir (Carthamustinctorius L.)’de Tohum Verimi, Verim Unsurları, Yağ ve Protein Oranına Etkileri 5.000 TL HÜBAK
2005 Polat, T. 2005. Şanlıurfa İli Karacadağ Doğal Mer’alarının Farklı Azot Ve Fosfor Gübre Dozlarının Ot Verimine Ve Bitki Kompozisyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma 5.000 TÜBİTAK
2006 Polat, T. 2006. Şanlıurfa İlinde Buğday Saplarından Kağıt Üretimine Yetişme Ortamının Etkisi. (Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ortak yürütülmüştür) 38.000 TÜBİTAK
2006 Aydemir,  S., Polat, Çullu, M.A., Kaya, C., Sönmez, O., Bucak, B., Dikilitaş, M. 2006. Glikofit ve Halofit yem bitkilerinin Harran Ovası tuzlu topraklarına adaptasyonu ve toprağın fiziko-kimyasal özelliklerine olan iyileştirici etkileri 48.000 TÜBİTAK –
2010  Bakanlık Projesi. Şanlıurfa İli Ceylanpınar Altun Köyü Mera Islahı ve Amenajman Projesi. (Tahir POLAT Araştırıcı) 250.000 TAGEM Ziraat Fakültesi
2001-2007 Özel, A. 2007. Harran Ovası Koşullarında Bazı Baharat Bitkilerinde Optimum Tohumluk Miktarının Belirlenmesi, 7.255 GAPBİ
2005-2008 Özel H. 2008. Harran Ovası Koşullarında Safran (Crocus sativus L.)’da Uygun Yumru İriliğinin Belirlenmesi, 5.000 HÜBAK
2011-2013 Koşar, İ., Özel, A. 2013. Şanlıurfa Kuru ve Sulu Koşullarında Yetişebilecek Kimyon  ve Çörekotu Populasyonlarının Belirlenmesi 22.000 TAGEM
2012- Devam ediyor Özel, A. 2012. Harran Ovası Koşullarında farklı lavanta türlerinin verim ve bazı bitkisel özelliklerinin Belirlenmesi 5.000 HÜBAK
2003-2006 Tanyolaç, B., Kahraman, A. 2006. Mercimekte (Lens culinarismedic.) Çiçeklenme Zamanını Kontrol Eden Genlerin haritalanmasi ve Kantitatif TraitLokus (QTL) Analizi 48.000 TÜBİTAK
2004.2007 Can, C., Özkan, H., Kahraman, A., Özkılınç H. 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiriciliği yapılan nohutta zararlı antraknoz hastalığı etmeni Ascochytarabiei (Pass) Lab.’nin genetik ve patojenik varyasyonlarının belirlenmesi 50.000 TÜBİTAK
2006-2009 Kahraman, A., Tek., A.L., Bucak, B. 2009. Mercimekte Kışa Dayanıklılığı Kontrol Eden Genlerin Haritalanması ve Dayanıklılıkla İlgili Moleküler Markırların Belirlenmesi 227.000 TÜBİTAK
2010-2013 Bükün, B., Kahraman, A.2013İmidazolinone Toleranslı Mercimek Geliştirilmesi 250.000 TÜBİTAK
2010-2013 Tanyolaç, B., Kahraman, A. 2013.Mercimek (Lens culinarisL.) Genomunun NucleotideBinding Site (NBS) Profiling ve SingleNucleotidePolymorphism (SNP, Tek nükleotitpolimorfizmi) markörleri ile haritalanması 280.000 TÜBİTAK
2012-2014 Erden, K. 20012. Bazı Kimyasal Mutajenlerin Safran (Crocussativus L.) Üzerine Fenotipik Etkilerinin Belirlenmesi 15.000 HÜBAK
2004-2008 Erden, K. 2008. Harran Ovası Koşullarında Safran (Crocussativus L.)'da Uygun Yumru İriliğinin Belirlenmesi  6.000 HÜBAK
2002-2005 Özberk ,İ.,Makarnalık buğday tescil denemeleri 3000 HÜBAK
2007-2008 Deniz,İ., ve ark, Özberk, İ., Buğday saplarının kağıt endüstrisinde kullanımı (yürütücü) 140.000 TOVAG
2004-2005 Coşkun,Y.,Özberk ,İ.,Makarnalık buğdayda istatistik genetik analizler 6000 HÜBAK
2008-2009 Yavuz,S.,Özberk, İ., Makarnalık buğdayda sırta ekimde girdi tasarruf sınırlarının belirlenmesi 5000 HÜBAK