Harran Üniversitesi/Harran University
http://www.harran.edu.tr/
 
Erasmus ofis/Erasmus Office
http://erasmus.harran.edu.tr/
 
Farabi ofisi/Farabi Office
http://farabi.harran.edu.tr
 
Ulusal ajans/National Acency
http://www.ua.gov.tr/
 
Öğrenci işleri daire başkanlığı /Student Dept. Of HR.University
http://ogrenci.harran.edu.tr/
 
Lisans/YL/doktora öğrenci bilgi sistemi
(under graduate/post graduate student info system)
http://obs.harran.edu.tr/index.aspx
 
Bologna info system/Bologna bilgi paketi
http://obs.harran.edu.tr/oibs/bologna/
 
Diploma eki/diploma suplementary
http://ogrenci.harran.edu.tr/files/diplomaekieng.html
 
online kütüphane /online library
http://library.harran.edu.tr/index.php?name=remote
 
Hubak
http://hubak.harran.edu.tr/
 
Yükseköğretim kurumu/ Turkish High Education Council
http://www.yok.gov.tr/
 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ GAP Agricultural Res. Inst., Ş.urfa
http://www.gaptaem.gov.tr/
 
GAP  Uluslar Arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi/ GAP International Agr. Res. and Training Center, Diyarbakır
http://www.gaputaem.gov.tr/
 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü/ Ceylanpınar State Farm
http://www.tigem.gov.tr/isletmeler/Isletmeler/CEYLANPINAR.pdf
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
 
Lisans eğitimi yönergesi
http://ogrenci.harran.edu.tr/files/SINAVYONETMELİGİYENİ.docx
 
Yüksek lisans/Doktora yönergesi
http://fenbilens.harran.edu.tr/dosya/yonetmelik.pdf
 
Akademik takvim
http://ilan.harran.edu.tr/2013/ogrenci/hru_2013-14_akademik_takvim.pdf