Harran Üniversitesi/Harran University
http://www.harran.edu.tr/
 
Erasmus ofis/Erasmus Office
http://erasmus.harran.edu.tr/
 
Farabi ofisi/Farabi Office
http://farabi.harran.edu.tr
 
Ulusal ajans/National Acency
http://www.ua.gov.tr/
 
Öğrenci işleri daire başkanlığı 
http://ogrenci.harran.edu.tr/
 
Lisans/YL/doktora öğrenci bilgi sistemi
http://obs.harran.edu.tr/index.aspx

online kütüphane /online library
http://library.harran.edu.tr
 
Hubak
http://hubak.harran.edu.tr/
 
Yükseköğretim kurumu
http://www.yok.gov.tr/
 
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
http://www.gaptaem.gov.tr/
 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü
http://www.tigem.gov.tr
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
http://www.tarim.gov.tr