TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI LİSANS ÜSTÜ DERSLERİ 
 
Güz Yarıyılı Lisansüstü Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
5111201 Seminer 0 2 1   YL
5111700 Uzmanlık Alanı 4 0 4   YL
  YÜKSEK LİSANS DERSLERİ          
5111177 Endüstri Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
5111157 Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri 3 0 3 4 YL
5111185 Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar 3 0 3 4 YL
5111105 Tarla Bitkileri Gen Kaynaklarını Koruma ve Kullanımı 3 0 3 4 YL
5111111 Tahıllarda Dayanıklılık Islahı 3 0 3 4 YL
5111175 Serin İklim Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayrımı 3 0 3 4 YL
5111299 Bitkilerde Gen ve Genom Analizleri 3 0 3 4 YL
5111107 Populasyon Genetiği 3 0 3 4 YL
5111109 Lif Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 3 0 3 4 YL
5111174 Mutasyon Islahı 3 0 3 4 YL
5111143 Biyolojik Tarım 3 0 3 4 YL
5111145 Bitkisel Üretim Sistemleri ve Ekim Nöbeti 3 0 3 4 YL
5111163 Tarımsal İklim Bölgeleri ve Tarla Bitkileri  Tarımı 3 0 3 4 YL
5111123 Nişasta ve Şeker Bit. Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
5111125 Yağ Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu, Depolama Koşulları ve Yağ Üretim Teknolojisi  3 0 3 4 YL
5111278 Tarla Bitkilerinde Çoklu Ürün Yet. Temel Kavramlar ve Özellikleri 3 0 3 4 YL
5111149 Bitki Toplama Kurutma Herbaryum Tekniği 3 0 3 4 YL
5111182 Özel Çayır Mera Islahı 3 0 3 4 YL
5111147 Mera Ekolojisi 3 0 3 4 YL
5111268 Tarla Deneme Teknikleri 3 0 3 4 YL
5111119 Endüstri Bitkilerinde Tohumluk Teknolojisi ve Çeşit Ayrım Yöntemleri 3 0 3 4 YL
5111167 İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu 3 0 3 4 YL
5111141
 
Tarla Bitkilerinde Son Gelişmeler 1 2 2 4 YL
5111161 Tarla Tarımı ve Sorunları 3 0 3 4 YL
5111186 Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama 3 0 3 4 YL
5111187 Lif Bitkilerinde Zararlılara Dayanıklılık Yönünden Entegre Amenajman Sistemleri  
3
 
0
 
3
4 YL
5111188 Endüstri Bitki Artıklarının Değerlendirilmesi 3 0 3 4 YL
5111115 Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
5111117 Tahıllarda Tohumluk Üretim Tekn. 3 0 3 4 YL
5111179 Mısır Bit. Pop. Geliştirme ve Saf Hat Islahı 3 0 3 4 YL
5111183 Sıcak İklim Tahılları Depolama Tekniği 3 0 3 4 YL
5111135 Buğdaygil Yem Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
5111151 Diğer Familyalardan Yem bitkileri 3 0 3 4 YL
5111131 Yem Üretim ve Değerlendirme Teknikleri 3 0 3 4 YL
5111176 Bitki Islahında Moleküler Yaklaşımlar 3 0 3 4 YL
5111103 Bitki Islahının Genetik Esasları 3 0 3 4 YL
5111178 Literatür İnceleme Analiz ve Proje Yazım Tekniği 3 0 3 4 YL
 
 
Bahar Yarıyılı Lisansüstü Dersler
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
5111102 Seminer 0 2 1   YL/DR
5111700 Uzmanlık Alanı 4 0 4   YL/DR
  YÜKSEK LİSANS DERSLERİ          
5111159 Bitkisel Liflet Teknolojisi 3 0 3 4 YL
5111290  Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu ve Depolama Tekniği 3 0 3 4 YL
5111292 Lif Bitkilerinde Melezleme Tekniği 3 0 3 4 YL
5111234 Serin İklim Tahılları Özel Islahı 3 0 3 4 YL
5111250 Kantitatif Genetik 3 0 3 4 YL
5111297 Çeşit Tescil ve Tohumluk Sertifikasyonu 3 0 3 4 YL
5111206 Sitogenetik 3 0 3 4 YL
5111189 Bitkilerin Abiyotik Strese Moleküler Tepki Mekanizmaları 3 0 3 4 YL
5111252 Endüstri Bitkilerinde Kendine Kısırlık ve Melez Tohumluk Üretimi 3 0 3 4 YL
5111282 Endüstri Bitkilerinde Girdi Kullanımı ve Üretim Tekniği 3 0 3 4 YL
5111284 Organik Pamuk Tarımı ve Kendinden Boyalı Lifler 3 0 3 4 YL
5111218  Özel Tarla Bitkileri Ekolojisi 3 0 3 4 YL
5111220  Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
5111264  Agro-Ekosistemlerde Kaynakların Çok Yönlü Kullanımı 3 0 3 4 YL
5111272 Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Hormonların Endüstri Bitkilerinde Kullanımı 3 0 3 4 YL
Yeni Teklif Yağ Bitkileri Üretim ve Değerlendirme Teknikleri 3 0 3 4 YL
Yeni Teklif Yağ Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik ve Ekolojik Esasları 3 0 3 4 YL
5111212 Vejetasyon ve Ölçme Ve İnceleme Tekniği 3 0 3 4 YL
5111210 Özel Mer’a Amenajmanı 3 0 3 4 YL
5111230 Yem Bitkilerinde Teşhis Anahtarı 3 0 3 4 YL
5111256 Bitki Analiz ve Laboratuar Tekniği 3 0 3 4 YL
5111171 Soğanlı-Yumrulu Tıbbi Bitkiler ve Tarımı 3 0 3 4 YL
5111270 Tıbbi Bitkilerde Sekonder Madde Biyosentezi 3 0 3 4 YL
5111288 Serin İklim Tahılları Yetiştirme Teknikleri 3 0 3 4 YL
5111232
 
Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri 3 0 3 4 YL
5111262 Tarla Bitkilerinde Son Gelişmeler 1 2 2 4 YL
5111248 Lif Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 3 4 YL
Yeni Teklif Selüloz  Endüstri Bitkileri 3 0 3 4 YL
111204  Tarla Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu 3 0 3 4 YL
111238  Tah. Döl. Biy. ve Melezleme Tekniği 3 0 3 4 YL
5111298  Sıcak İklim Tah. Stres Fiz. ve oksidatif Stres 3 0 3 4 YL
Yeni Teklif Tahılların Enerji Bitkisi Olarak Kullanımı 3 0 3 4 YL
5111224 Buğdaygil Yem bitkileri Özel Islahı 3 0 3 4 YL
5111226 Yem Bitkileri Üretim Tekniği 3 0 3 4 YL
5111228 Yem Bitkileri Tohumluk Üretim Teknolojisi 3 0 3 4 YL
5111242 Yemeklik Dane Baklagillerin Tohumculuğu Teknolojisi 3 0 3 4 YL
5111294 Genetik Olarak Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkiler ve Biyogüvenlik 3 0 3 4 YL
5111296 Genom Haritalama Prensipleri ve Islahta Uygulamaları 3 0 3 4 YL
 
Güz Yarıyılı Doktora Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
5111201 Seminer 0 2 1   DR
5111700 Uzmanlık Alanı 4 0 4   DR
  DOKTORA DERSLERİ          
  Bitkisel Liflerin Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi ve Kalite Kontrolü 3 0 3 4 DR
  Tarla Bitkilerinde GenotipxÇevre İnteraksiyonları 3 0 3 4 DR
  Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri 3 0 3 4 DR
  Yağ Bitkileri Özel Islahı 3 0 3 4 DR
  Mera Durumu Değerlendirme Teknikleri 3 0 3 4 DR
  Yem Bitkilerinde Kalite Özellikleri 3 0 3 4 DR
  Tütün Biyokimyası ve Kalite Kontrolü 3 0 3 4 DR
  Endüstri Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi 3 0 3 4 DR
  Geofitlerde Depolama ve Forcing Teknikleri 3 0 3 4 DR
  Soğanlı Bitkiler Fizyolojisi 3 0 3 4 DR
  Sıcak İklim Tahıllarında Ürün Kalitesi 3 0 3 4 DR
Yeni teklif Tahıllarda Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Kullanımı 3 0 3 4 DR
Yeni teklif Sıcak İklim Tahıllarında Olumsuz Biyotik Faktörlere Dayanıklılık 3 0 3 4 DR
  Tropikal Yumrulu Bitkileri 3 0 3 4 DR
  Baklagil Yem Bitkileri Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi 3 0 3 4 DR
  Yemeklik Tane Baklagillerin Depolanması, Kalite Kontrolü ve Standardizasyonu 3 0 3 4 DR
  Baklagillerde Azot Fiksasyonu 3 0 3 4 DR
 
 
 
Bahar Yarıyılı Doktora Dersleri
 
Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
5111102 Seminer 0 2 1   YL/DR
5111700 Uzmanlık Alanı 4 0 4   YL/DR
  DOKTORA DERSLERİ          
  Bitkisel Lifler Üretim Teknolojisi ve Ekspertizi 3 0 3 4 DR
  Tarla Bitkilerinde İstatistik-Genetik Yöntemler 3 0 3 4 DR
  Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği    3 0 3 4 DR
  Bitkilerde Verimlilik Fizyolojisi 3 0 3 4 DR
  Çayır Mer’a Araş.Plan.Met. ve An. Prog. Değ. 3 0 3 4 DR
  Çayır Meralardaki Zararlı Otlar 3 0 3 4 DR
  Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayini ve Alkaloit Metabolizması 3 0 3 4 DR
  Boya Bitkileri ve Tarımı 3 0 3 4 DR
  Tıbbi ve Aromatik  Bitkiler Islahı 3 0 3 4 DR
   Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı 3 0 3 4 DR
  Heterozis ve melez tohum üretimi 3 0 3 4 DR
Yeni teklif Sıcak İklim Tahıllarında Yetiştirme Teknikleri - Kalite İlişkileri 3 0 3 4 DR
  Endüstri Bitkilerinde Biyoteknolojik Yöntemler 3 0 3 4 DR
  Baklagil Yem Bitkileri Özel Islahı 3 0 3 4 DR
  Yem Bitkilerinde Karışım Hazırlama ve Yetiştirilmesi 3 0 3 4 DR
  Yemeklik Tane Baklagillerin Özel Yetiştirme Tekniği ve Islahı 3 0 3 4 DR