Lisans ders içerikleri

TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI LİSANS DERSLERİ
    
2012-2013 Girişli Tarla Bitkileri Bölümü Lisans Programı
 
 
1.Yarıyıl          
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625102 Botanik I 2 2 3 5
0625103 Kimya I 2 0 2 3
0625104 İklim Bilgisi 2 0 2 3
0625105 Genel Matematik 3 0 3 4
0625106 Zooloji 2 0 2 3
0625108 Tarım Tarihi Ve Deontoloji 2 0 2 3
0625109 Türk Dili  I 2 0 2 2
0625110 Atatürk İlk. ve İnkilâp Tarihi I 2 0 2 2
0625111 Yabancı Dıl I 2 0 2 2
0625112 Tarımsal Ekoloji 2 0 2 3
TOPLAM 21 2 22 30
 
2.Yarıyıl
         
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625202 Botanik II 2 2 3 5
0625203 Kimya II 2 0 2 3
0625205 Genel Fizik 2 0 2 3
0625207 Ölçme Bilgisi 2 2 3 5
0625208 Türk Dili II 2 0 2 2
0625209 Atatürk İlk. ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
0625210 Yabancı Dil II 2 0 2 2
0625211 Toprak Bilimi 3 0 3 4
0625212 Tarım ve Çevre İlişkileri 3 0 3 4
TOPLAM 18 4 20 30
 
 
3.Yarıyıl
         
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625301 İstatistik 2 0 2 3
0625302 Bitki Fizyolojisi 3 0 3 4
0625308 Tarım Ekonomisi 2 0 2 3
0625310 Genetik 3 0 3 4
0625311 Bitki Besleme ve Topr. Ver. 3 0 3 4
0625312 Teknik Çizim 2 0 2 4
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) 2 2 3 5
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) 2 0 2 3
TOPLAM 19 2 20 30
0625313 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 5
0625314 Çiftlik Yönetimi 2 2 3 5
0625315 Yabancı Otlar Ve Mücad. 2 2 3 5
           
           
4.Yarıyıl          
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625402 Hayvan Yetiştirme Teknikleri 2 0 2 3
0625403 Sulama Ve Drenaj 2 2 3 5
0625407 Bitki Biyoteknolojisi 2 2 3 5
0625409 Tarla Denem. Planl.Ve Değ. 2 2 3 5
0625410 Bahçe Bitkileri 2 0 2 3
0625411 Tarım Alet Makineleri 2 0 2 3
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) 2 0 2 3
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) 2 0 2 3
TOPLAM 16 6 19 30
0625412 İş Sağlığı Ve İş Güvenliği 2 0 2 3
0625413 Peyzaj Mimarlığı 2 0 2 3
0625414 Moleküler Biyoloji 2 0 2 3
0625415 Halkla İlişkiler 2 0 2 3
 
5.Yarıyıl
         
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625501 Tarla Tarımının İlkeleri 2 0 2 3
0625502 Baklagil Yem Bitkileri 2 2 3 5
0625503 Tohum Bilimi Ve Teknolojisi 2 0 2 3
0625505 Sıcak İklim Tahılları 2 2 3 4
0625506 Tıbbi Ve Aromatik Bitk. Çoğaltma Yönt. 2 2 3 4
0625507 Mesleki Uygulama 0 4 2 5
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) 2 0 2 3
Seçmeli Ders  (Sosyal İçerikli ders 2 Kredi) *** 2 0 2 3
TOPLAM 14 10 19 30
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler        
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625508 Baharat Bitkileri Tarımı 2 0 2 3
0625509 Tarla Ürünleri Değer. Ve Teknolojisi 2 0 2 3
0625510 Tarla Bitkileri Hastalıkları 2 0 2 3
0625511 Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi 2 0 2 3
6.Yarıyıl          
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625602 Yemeklik Tane Baklagil 2 2 3 5
0625603 Buğdaygil Yem Bitkilerı 2 2 3 5
0625607 Mesleki Uygulama 0 4 2 5
0625609 Tar. Yayım Ve İlet. Teknikleri 2 0 2 3
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 4 kredi) 4 0 4 6
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) 2 0 2 3
Seçmeli Ders  (Sosyal İçerikli ders 2 Kredi) *** 2 0 2 3
           
TOPLAM 14 8 18 30
 
6.Yarıyıl  Seçmeli Dersler
       
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625610 Tohumluk Kontrol ve Sert. 2 0 2 3
0625611 İlaç Bitkileri Tarımı 2 0 2 3
0625612 Bitki Genetik Kay. Ve Korunması 2 0 2 3
0625613 Tarla Bitkileri Zararlıları 2 0 2 3
           
           
7.Yarıyıl          
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625703 Lif Bitkiler 2 2 3 5
0625706 Mezuniyet Çalışması 0 2 1 4
0625712 Nişasta Ve Şeker Bitkileri 2 2 3 5
0625713 Çayır Mera Yönetimi 2 2 3 4
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 6 kredi) 6 0 6 9
Seçmeli Ders (Diğer Bölüm/Fakültelerden 2 kredi) 2 0 2 3
  TOPLAM 14 8 18 30
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler        
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0625714 Avrupa Birliği Ve Türk Tarımı 2 0 2 3
0625715 Bitki Islahının Gen. Ve Sitog. Esas. 2 0 2 3
0625716 Tarla Bitkileri Üretim Fizyolojisi 2 0 2 3
0625717 Çayır-Mera Islahı 2 0 2 3