BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Botanik ABD
Prof. Dr. Hasan AKAN 1701 hakan@harran.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut DOĞAN 3563
1243
dogan@harran.edu.tr
Ekoloji ABD
Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 3568
1164
ofkaya@harran.edu.tr
Hidrobiyoloji ABD
Prof. Dr. Abdulcenap CEVHERİ 3566
1156
ccevheri@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN 3565 sezen@harran.edu.tr
Genel Biyoloji ABD
Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 3560 suzergoz@harran.edu.tr
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK 3567
1156
ckucuk@harran.edu.tr
Doç. Dr. Hatice AKTAŞ 1192
1241
haticeaktas@harran.edu.tr
Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ 3562 aparmaksiz@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ 1193 dilara.ulusal@harran.edu.tr
Moleküler Biyoloji ABD
Doç. Dr. Ebru UYAR 1017
1235
ebruuyar@harran.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÇAM 3558 sedatcam@harran.edu.tr
Zooloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Şahin TOPRAK 3562 stoprak@harran.edu.tr