Danışmanın Adı-Soyadı Sınıfı Eposta Adresi Dahili Numarası Danışmanlık Günü Danışmanlık Saati
Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÇAM 1. sınıf sedatcam@harran.edu.tr 3558 Cuma 15:00-17:00
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN 2. sınıf sezen@harran.edu.tr 3565 Cuma 15:00-17:00
Doç. Dr. Ebru UYAR 3. sınıf ebruuyar@harran.edu.tr 1017/1235 Cuma 15:00-17:00
Arş. Gör. Dilara ULUSAL SEVİMLİ 4. sınıf dilara.ulusal@harran.edu.tr 1193 Cuma 08:00-10:00