Harran Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim faaliyetleri ile sunduğu tüm hizmetlerde; öğrenci odaklılığı ve paydaş memnuniyetini sağlayarak, süreçlerin etkin ve verimli olması yönünde sürekli iyileştirmelerle, bilimsel, yenilikçi, şeffaf ve hesap verilebilirliği benimseyen, kalite odaklı yönetim sistemini esas almaktadır. Bu politika temel olarak aşağıdakileri taahhüt etmektedir:
     * Kurumsal düzeyde tüm süreçlerimizde sürekli iyileşmenin sağlanması,
     * Eğitim öğretim sürecinde nitelik artışı ve öğrenci odaklı yaklaşım,
     * Başta öğrenciler olmak üzere paydaşların memnuniyetinin arttırılması,
     * Araştırma faaliyetlerinde AR-GE bakış açılı yaklaşımın benimsenmesi,
     * Çalışanların motivasyon ve performanslarının yükseltilmesi,
     * Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve özendirilmesi,
     * Mali saydamlığın sağlanması,
     * Yenilikçi bakış açısıyla küresel gelişmelere yatkınlığın sağlanması,
     * Uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın arttırılması.