Biyoloji Bölümü, 1992 yılında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Şanlıurfa merkezinde yer alan Yenişehir Kampüsü’nde kurulmuştur. 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. Bölüm, 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında Harran Üniversitesi Osmanbey Merkez Kampusü’ndeki yeni binasına taşınmıştır ve bu kampüste eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Bölümün akademik kadrosunda 5 Profesör, 3 Doçent Doktor, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktora ders aşamasında bulunan Araştırma Görevlisi ve 2 YÖK 100/2000 doktora bursiyeri yer almaktadır. Bölüm bünyesinde Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Ana Bilim Dalları aktif durumdadır. Bölüm içerisinde internet ulaşımı ve gerekli görsel araçlarla donatılmış olan sınıf ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar; lisans ve lisansüstü eğitimine yönelik laboratuvarlar, araştırmalara yönelik laboratuvarlar ve bitki örneklerinin saklandığı Herbaryum (New York Botanical Garden Herbarium, 1895 http://sweetgum.nybg.org erişim tarihi 20.01.2024)'dan oluşmaktadır.

Biyoloji Bölümü'nün öncelikli amacı teorik bilgi ve uygulamalarla donatılmış, aydın düşünce yapısına sahip, ilerici, yaratıcı, girişimci ve bilimi kendine ilke edinmiş insanlar yetiştirmektir. Çağdaş bilimin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlayan akademik kadro, elindeki olanakları en iyi şekilde kullanarak, Biyoloji biliminin çeşitli alanlarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bölümün eğitim öğretim dili Türkçe'dir. Bir eğitim öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. ÖSYM tarafından Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne yerleştirilen yeni lisans öğrencilerinin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gözetiminde yapılmaktadır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bölüm Başkanlığı'nın önerisi ile fakülte yönetim kurulu kararıyla her sınıfa bir akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrenci mezun olana kadar ders alma, sınıf geçme, sınavlar, üniversite ile ilgili yönetmelikler ve eğitim öğretim ile ilgili çeşitli konularda öğrencilere danışmanlık yapar. 
Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler; zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler, zorunlu dersleri almakla yükümlüdürler ve her yarıyılda senato tarafından belirlenen sayıda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her bir yarıyılda en az 30 AKTS olmak üzere sekiz yarıyılın sonunda 240 AKTS değerinde ders alan, aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olan bölüm öğrencileri, mezun olmaya hak kazanırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler Biyolog unvanına sahip olurlar. Mezuniyetin ardından Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları'nın yanı sıra, Milli Parklar, Enstitüler, TUBİTAK gibi kurumlarda çalışma imkanı bulabilirler. Bunlara ek olarak özel dershanelerde ve okullarda, medikal hizmeti veren özel şirketlerde, ilaç firmalarında da iş imkanı bulabilirler. Kendilerini iyi yetiştirmeleri ve yeterli yabancı dile sahip olmaları halinde, mezun öğrencilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde ve enstitülerde lisansüstü eğitim yapma şansları da bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora olmak üzere lisansüstü eğitimi imkanı da bulunmaktadır.