Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen koordinatörlüğünde 18.05.2023 Perşembe Günü öğrenciler ile Harran Üniversitesi Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HRÜ-HDAM)'ne bilimsel bir gezi düzenlendi. Düzenlenen gezi boyunca yetkililer tarafından Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan operasyon ve uygulama birimlerinde; deney hayvanları denemeleri, laboratuvar uygulamaları ve deneyleri yapıldığı, bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan laboratuvar hayvanlarının (fare, rat, tavşan) üretiminin yapıldığı, deneylerin etik kurallara uygun olarak yürütüldüğü gibi konularda öğrencilere bilgiler verildi.

Katkılarından dolayı t
esisin yetkili ve sorumlu müdürü Abdulgani Coşandal'a teşekkür ederiz.

Geziye ait fotoğraflara ulaşmak için tıklayınız.