Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli) Ders Programı
 
Güz Dönemi       Bahar Dönemi
Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS       Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS
5120104   Bilimsel Arş. Tek. ve Yayın Etiği   Z   3   0   3   6           Danışmanlık   Z   0   1   0   0
    Danışmanlık   Z   0   1   0   0           Seminer   Z   0   2   0   6
    Seminer   Z   0   2   0   6           Uzmanlık Alanı Ders   Z   4   0   4   6
    Uzmanlık Alanı Ders   Z   4   0   4   6           Seçmeli Ders-I**   S   3   0   3   6
    Seçmeli Ders-I*   S   3   0   3   6           Seçmeli Ders-II**   S   3   0   3   6
    Seçmeli Ders-II*   S   3   0   3   6           Seçmeli Ders-III**   S   3   0   3   6
    Seçmeli Ders-III*   S   3   0   3   6           TOPLAM       13   3   13   30
    TOPLAM       16   3   16   36                                
Güz Dönemi Seçmeli Dersler                           Bahar Dönemi Seçmeli Dersler                    
5120111   Eniyilemeye Giriş   S   3   0   3   6       5120211   Finansman Yönetimi   S   3   0   3   6
5120121   Rassal Süreçlerin Mühendislik Uygulaması   S   3   0   3   6       5120206   Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamları   S   3   0   3   6
5120107   Çizelgeleme   S   3   0   3   6       5120220   Tedarik Zinciri Tasarım ve Yönetimi   S   3   0   3   6
5120109   Uygulamalı İstatistik   S   3   0   3   6       5120216   Simülasyon   S   3   0   3   6
5120126   Zaman Serileri Analizi   S   3   0   3   6       5120217   Sistem Risk ve Güvenilirlik Analizi   S   3   0   3   6
5120108   Karar Modelleri ve Analizi   S   3   0   3   6       5120214   Proje Planlaması ve Yönetimi   S   3   0   3   6
5120113   İstatistiksel Kalite Kontrol   S   3   0   3   6       5120210   Eniyileme Teknikleri   S   3   0   3   6
5120114   Süreç Tasarımı ve Yönetimi   S   3   0   3   6       5120215   Sezgisel Eniyileme Teknikleri   S   3   0   3   6
5120105   Ürün Geliştirme ve Pazarlama   S   3   0   3   6       5120213   Mühendislik Ekonomisi Yönetimi   S   3   0   3   6
5120106   Sanayide Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi   S   3   0   3   6       5120207   Doğrusal Olmayan Programlama   S   3   0   3   6
5120118   Lojistik Sistemler Analizi   S   3   0   3   6       5120209   End. Müh. Uygulama ve Araştırmalar   S   3   0   3   6
5120124   Veri Tabanları Yönetimi   S   3   0   3   6       5120226   Stratejik Müşteri İlişkileri Yönetimi   S   3   0   3   6
5120125   Yönetim Bilişim Sistemleri   S   3   0   3   6       5120221   Tesis Tasarımı ve Planlama   S   3   0   3   6
5120123   Üretim Planlama ve Kontrol   S   3   0   3   6       5120222   Verimlilik ve Değer Analizi Teknikleri   S   3   0   3   6
5120117   İleri Envanter Analizi   S   3   0   3   6       5120212   Hizmet Sistemleri Analizi   S   3   0   3   6
5120112   Taşıma Lojistiği ve Mühendisliği   S   3   0   3   6       5120219   Tahmin Yöntemleri ve Analizi   S   3   0   3   6
5120120   Onarılabilir Sistemler   S   3   0   3   6       5120205   Altı Sigma Yönetimi   S   3   0   3   6
5120119   Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi   S   3   0   3   6       5120218   Stokastik Süreçler   S   3   0   3   6
5120110   Deneysel Tasarım ve Analiz   S   3   0   3   6       5120225   Çok Kriterli Karar Verme   S   3   0   3   6
5120116   Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular-I   S   3   0   3   6       5120223   Yalın Üretim Yönetimi   S   3   0   3   6
* Güz Döneminde Toplam 18 AKTS üç ders seçilecektir.       5120224   Yapay Sinir Ağları   S   3   0   3   6
                                5120208   Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular-II   S   3   0   3   6
                                 ** Bahar Döneminde Toplam 18 AKTS üç ders seçilecektir.