Misyon


Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliğini'nin misyonu şehrinde, bölgesinde, ülkesinde ve dünyada disiplinler arası ve ekip içinde çalışabilen, açık fikirli, karşılaşılan problemleri modelleyip, analiz edebilen, sorunların çözümünde ve önlenmesinde öncü role sahip, topluma değer kazandıran, aranılan ve tercih edilen endüstri mühendisleri yetiştirmektir.