Endüstri Mühendisliği Lisans Ders Programı
         
1. Yarıyıl (1. Yıl Güz Dönemi)       2. Yarıyıl (1. Yıl Bahar Dönemi)
Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS       Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS
500101   Fizik-I   Z   4   2   5   6       500201   Fizik-II   Z   4   2   5   6
500102   Matematik-I   Z   4   0   4   6       500202   Matematik-II   Z   4   0   4   6
500103   Kimya   Z   3   2   4   6       516201   Lineer Cebir   Z   3   0   3   4
500104   Temel Bilgi Teknolojileri   Z   2   1   2,5   3       516202   Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları   Z   2   1   2,5   4
516101   Teknik Resim-I   Z   2   1   2,5   3       516203   İktisada Giriş   Z   3   0   3   3
516102   Endüstri Mühendisliğine Giriş   Z   2   0   2   2       516204   Bilgisayar Destekli Çizim   Z   2   1   2,5   3
500105   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi -I   Z   2   0   2   1       500205   Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II   Z   2   0   2   1
​500106   Türk Dili-I   Z   2   0   2   1       500206   Türk Dili-II   Z   2   0   2   1
500107   Yabancı Dil-I (İngilizce-I)   Z   2   0   2   1       500207   Yabancı Dil-II (İngilizce-II)   Z   2   0   2   1
    Sosyal Seçmeli Ders-I*   S   2   0   2   1           Sosyal Seçmeli Ders-II*   S   2   0   2   1
    TOPLAM       25   6   28   30           TOPLAM       26   4   28   30
Sosyal Seçmeli Ders I                           Sosyal Seçmeli Ders II                    
516110   Güzel Sanatlar   S   2   0   2   1       516210   İleitişim Becerileri   S   2   0   2   1
516111   Fotoğrafçılık   S   2   0   2   1       516211   Beden Dili   S   2   0   2   1
516112   Beden Eğitimi   S   2   0   2   1       516212   Mühendislikte Etkili İletişim   S   2   0   2   1
516113   Doğal Afetler ve Afet Yönetimi   S   2   0   2   1       516213   Sunum ve Sunuş Teknikleri   S   2   0   2   1
516114   İlk ve Acil Yardım   S   2   0   2   1       516214   Halkla İlişkiler   S   2   0   2   1
516115   Girişimcilik ve İş Kurma   S   2   0   2   1       516215   Konuşma ve Hitap Becerisi   S   2   0   2   1
516116   Satranç   S   2   0   2   1       516216 Kariyer Planlama   S    2   0   2    1
* 1. grup teknik olmayan (sosyal) seçmeli ders havuzundan bir ders seçilecektir.       * 2. grup teknik olmayan (sosyal) seçmeli ders havuzundan bir ders seçilecektir.
         
3. Yarıyıl (2. Yıl Güz Dönemi)       4. Yarıyıl (2. Yıl Bahar Dönemi)
Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS       Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS
516301   İleri Analiz   Z   4   0   4   6       516401   Üretim İşleri ve Mühendisliği   Z   3   0   3   5
516302   Mühendislik Mekaniği   Z   2   1   2,5   5       516402   Diferansiyel Denklemler   Z   2   2   3   5
500301   İstatistik-I   Z   3   0   3   4       516403   İstatistik-II   Z   3   0   3   4
516303   Elektrik Mühendisliğinin Temelleri   Z   2   1   2,5   3       516404   Bilgisayar Programlama   Z   2   2   3   4
516304   Malzeme Bilimi   Z   2   1   2,5   3       516405   Maliyet Analizi   Z   3   0   3   3
516305   İş Sağlığı ve Güvenliği-I   Z   2   0   2   3       516406   Bilgisayar Kontrollü Makine Programlama   Z   2   1   2,5   3
516306   Takım Tezgahları   Z   2   0   2   3       516407   İş Sağlığı ve Güvenliği-II   Z   2   0   2   3
    Sosyal Seçmeli Ders-III*   S   2   0   2   3           Sosyal Seçmeli Ders-IV*   S   2   0   2   3
    TOPLAM       19   3   20,5   30           TOPLAM       19   5   21,5   30
Sosyal Seçmeli Ders III                            Sosyal Seçmeli Ders IV                    
516310   Mühendislik Etiği   S   2   0   2   3       516410   Türkiye Ekonomisi   S   2   0   2   3
516311   Kişisel Gelişim ve Etkili Yaşamak   S   2   0   2   3       516411   Güncel Ekonomik ve Sosyal Olaylar   S   2   0   2   3
516312   Çevre Kirliliği ve Kontrolü   S   2   0   2   3       516412   İnovasyon Yönetimi   S   2   0   2   3
* 3. grup teknik olmayan (sosyal) seçmeli ders havuzundan bir ders seçilecektir.       516413   Mesleki Yabancı Dil (İngilizce)   S   2   0   2   3
                                516414   Yabancı Dil (Almanca)   S   2   0   2   3
                                516415   Yabancı Dil (Çince)   S   2   0   2   3
                                516416   Yabancı Dil (Rusça)   S   2   0   2   3
                                516417   Yabancı Dil (Arapça)   S   2   0   2   3
                                * 4. grup teknik olmayan (sosyal) seçmeli ders havuzundan bir ders seçilecektir.
         
5. Yarıyıl (3. Yıl Güz Dönemi)       6. Yarıyıl (3. Yıl Bahar Dönemi)
Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS       Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS
516501   Yöneylem Araştırması-I   Z   4   0   4   6       516601   Yöneylem Araştırması-II   Z   4   0   4   6
516502   Kalite Kontrol   Z   3   1   3,5   4       516602   Üretim Planlama ve Kontrol-II   Z   3   0   3   5
516503   Yönetim ve Organizasyon   Z   3   0   3   4       516603   Sistem Simülasyonu   Z   2   1   2,5   5
516504   Üretim Planlama ve Kontrol-I   Z   3   0   3   4       516604   Mühendislik Ekonomisi   Z   3   0   3   4
516505   İş Etüdü   Z   2   1   2,5   3       516605   İşbilim   Z   2   1   2,5   4
516506   Staj-I   Z   0   0   0   3           Teknik Seçmeli Ders-III   S   3   0   3   3
    Teknik Seçmeli Ders-I   S   2   0   2   3           Teknik Seşmeli Ders-IV   S   3   0   3   3
    Teknik Seçmeli Ders-II   S   2   0   2   3           TOPLAM       20   2   21   30
    TOPLAM       19   2   20   30                                
Teknik Seçmeli Ders I                           Teknik Seçmeli Ders III                    
516510   İş ve İşletme Hukuku   S   2   0   2   3       516610   Isı Enerjisi Sistemlerine Giriş   S   3   0   3   3
516511   Kamu Yönetimi   S   2   0   2   3       516611   Makine Elemanları Bilgisi   S   3   0   3   3
516512   Uluslararası İlişkiler   S   2   0   2   3       516612   Coğrafi Bilgi Sistemleri   S   3   0   3   3
516513   Karar Modelleri   S   2   0   2   3       516613   Üretim Çizelgeleme   S   3   0   3   3
516514   Sayısal Analiz   S   2   0   2   3       516614   Tahmin Yöntemleri   S   3   0   3   3
                                516615   Stok Kontrol   S   3   0   3   3
Teknik Seçmeli Ders II                           Teknik Seçmeli Ders IV                    
516520   Avrupa Birliğinde Sosyal Politika   S   2   0   2   3       516620   Müşteri İlişkileri Yönetimi   S   3   0   3   3
516521   Ekonomik Küreselleşme   S   2   0   2   3       516621   İşletmecilik Bilgisi   S   3   0   3   3
516522   Tedarik Zinciri Yönetimi   S   2   0   2   3       516622   Yalın Üretim   S   3   0   3   3
                                516623   Risk ve Güvenilirlik Analizi   S   3   0   3   3
                                516624   Lojistik Mühendisliği   S   3   0   3   3
                                                         
7. Yarıyıl (4. Yıl Güz Dönemi)       8. Yarıyıl (4.Yıl Bahar Dönemi)
Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS       Ders No   Ders Adı   Z/S   T   U   K   AKTS
516701   Veri Tabanı Yönetim Sistemleri   Z   3   1   3,5   5       516801   Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı   Z   2   2   3   5
516702   Tesis Planlama   Z   2   1   2,5   4       516802   Endüstri Mühendisliği Projesi   Z   2   2   3   5
516703   Endüstri Mühendisliği Semineri   Z   2   1   2,5   4           Teknik Seçmeli Ders-IX   S   3   0   3   5
516704   Staj-II   Z   0   0   0   3           Teknik Seçmeli Ders-X   S   3   0   3   5
    Teknik Seçmeli Ders-V   S   3   0   3   4           Teknik Seçmeli Ders-XI   S   3   0   3   5
    Teknik Seçmeli Ders-VI   S   3   0   3   4           Teknik Seçmeli Ders-XII   S   3   0   3   5
    Teknik Seçmeli Ders-VII   S   3   0   3   3           TOPLAM       16   4   18   30
    Teknik Seçmeli Ders-VIII   S   2   0   2   3                                
    TOPLAM       18   3   19,5   30                                
Teknik Seçmeli Ders V                           Teknik Seçmeli Ders IX                    
516710   Hizmet Sistemleri   S   3   0   3   4       516810   Strateji-İş Gel. ve Teknoloji Yön.   S   3   0   3   5
516711   Üretim Sistemleri   S   3   0   3   4       516811   Patent ve Endüstriyel Tasarım   S   3   0   3   5
                                516812   Endüstriyel Süreç Tasarım   S   3   0   3   5
Teknik Seçmeli Ders VI                           Teknik Seçmeli Ders X                    
516720   Sistem Dinamiği ve Kontrol   S   3   0   3   4       516820   Toplam Kalite Yönetimi   S   3   0   3   5
516721   CNC Programlama   S   3   0   3   4       516821   Lojistik Yönetimi   S   3   0   3   5
516722   Metroloji   S   3   0   3   4       516822   Robotlara Giriş   S   3   0   3   5
516723   Sezgisel Eniyileme   S   3   0   3   4       516823   Bilgisayarlı Bütünleşik Üretim   S   3   0   3   5
516724   Deneysel Tasarım   S   3   0   3   4                                
516725   Optimizasyon Teknikleri   S   3   0   3   4                                
Teknik Seçmeli Ders VII                           Teknik Seçmeli Ders XI                    
516730   Verimlilik ve Değer Analizi   S   3   0   3   3       516830   Avrupa Birliği Mevzuatı   S   3   0   3   5
516731   Altı Sigma   S   3   0   3   3       516831   Proje Yönetimi   S   3   0   3   5
516732   Endüstri ve Çevre Etkileşimi   S   3   0   3   3       516832   İnsan Kaynakları Yönetimi   S   3   0   3   5
516733   Endüstri Mühendisliği Uygulamaları   S   3   0   3   3       516833   Üretim Kaynakları Planlaması   S   3   0   3   5
Teknik Seçmeli Ders VIII                           Teknik Seçmeli Ders XII                    
516740   Sürdürülebilirlik ve Kaynak Verim.   S   2   0   2   3       516840   Finansman Mühendisliği   S   3   0   3   5
516741   Endüstriyel Ürün Tasarımı   S   2   0   2   3       516841   Rassal Modeller   S   3   0   3   5
516742   Endüstriyel Sistemlere Veri İşleme   S   2   0   2   3       516842   MatLab   S   3   0   3   5
516743   Sanayide Ar-Ge ve İnovasyon   S   2   0   2   3                                
                                                         
                                                         
                                   


 

İLETİŞİM

 İletişim Bilgileri
 
     +90-414-318-3000
(2522)
     endustri@harran.edu.tr
   Lütfen tıklayınız
Lütfen tıklayınız