Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Çıktıları


A) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
B) Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
C) İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
D) Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
E) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
F) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
G) Etkin iletişim kurma becerisi
H) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
I) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
J) Çağın sorunları hakkında bilgi
K) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi