06 Nisan 2018

Bölümümüz II. Ulular arası Alfarabi Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.
Endüstri Mühendisliği yüklendiği misyon doğrultusunda Gaziantep'te 06-08 Nisan 2018 tarihleri arasında Royal Hotel'de düzenlenen II. Uluslar arası Alfrabi Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı. Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Miman "Karayolları Çalışanlarının Yenilikçiliğe Karşı Tutumlarına Cinsiyet Ve Tecrübenin Etkisi: 5. Bölge Örneği" adlı bilimsel çalışmasını 06.04.2018 tarihinde II. Ulular arası Alfrabi Sosyal Bilimler Kongresi'nde sundu. Dr. Miman bu çalışma ile Karayollarında "Yenilikçilik" konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladığını, buna olanak sağlayan başta kongre düzenleme kurulu olmak üzere; çalışmasının uygulanması konusunda çok güzel bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen V. Karayolları Müdürlüğü'ne ve Harran Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin yaşam standartları ve refahının artması için yenilikçiliğin çok önemli olduğunu heralnada olduğu gibi bu alanda da üniversite-sanayi-toplum birlikteliklerinin artarak devam etmesinin önemini vurguladı. Etkinlikle ilgili daha fazla görseller için linki tıklayabilirsiniz.


07 Mart 2018

Mühendislik Fakültesi'nde bölümümüzün tanıtımı yapıldı.
Bölümümüzün tanıtım toplantısı 7 Mart 2018 Çarşamba günü Mühendislik Fakültesi, Küçük Amfi'de saat 11:00-12:00 arasında gerçekleşmiştir. Bölüm Başkanı Dr. Serkan Kaya Endüstri mühendisliği Bölümü'nün Türkiye'de ve Harran Üniversitesi'ndeki durumunu anlatmış, Dr. İzzettin Hakan Kara Çizmeli "Endüstri Mühendisliği Uygulamaları" adlı konuşmasında tecrübeleri doğrultusunda endüstri mühendisliğinin pratik uygulamalarından bahsederken, Dr. Mehmet Miman bölümümüzle diğer bölümler arasında gerçekleştirilebilecek disiplinler arası çalışmalar hakkındaki görüşlerini "Harran Universitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Disiplinler Arası Çalışma Olanaklarıadlı sunumunda belirtmiştir Sunumlarla ilgili görseller için  linki tıklayabilirsiniz. 


12 Şubat 2018

Bölümümüz II. Ulular arası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Endüstri Mühendisliği yüklendiği misyon doğrultusunda şehrimizde 09-12 Şubat 2018 tarihleri arasında Harran Hotel'de düzenlenen II. Uluslar arası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı. Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Miman "Alışveriş Merkezlerinde Çalışanların Duygusal Zeka Düzeylerine Etki eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği" adlı bilimsel çalışmasını 11.02.2018 tarihinde II. Ulular arası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi'nde sundu. Dr. Miman bu çalışma ile Şanlıurfa'da "duygusal zeka" konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçladığını, başta uluslar arası bir kongreyi Şanlıurfa'da düzenleyerek şehrimizin bilimsel zenginliğine katkı sağlayan kongre düzenleme kurulu olmak üzere; çalışmasının uygulanması konusunda çok güzel bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Novada Park Yönetimine, özellikle Pazarlama Müdürü Esra Alıcı Hanım'a, Urfa City AVM Yönetimine, özellikle Halkla İlişkiler Müdürü Nevzat Ülgen Bey'e ve Harran Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin yaşam standartları ve refahının artması için bu gibi üniversite-sanayi-toplum birlikteliklerinin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

İLETİŞİM

 İletişim Bilgileri
 
     +90-414-318-3000
(2522)
     endustri@harran.edu.tr
   Lütfen tıklayınız
Lütfen tıklayınız