Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Kaya  (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Gencay Sarıışık

Dr. Öğr. Üyesi A. Sabri Öğütlü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Miman
Öğr. Gör. Dr. Sercan Demir

 

Yöneylem Araştırma Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İ. Hakan Karaçizmeli  (Anabilim Dalı Başkanı)