Önemli Bağlantılar

Değişim Programlarıyla İlgili

Harran Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
Harran Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü
Harran Üniversitesi Mevlâna Koordinatörlüğü
Harran Üniversitesi Uluslar arası Öğrenci Koordinatörlüğü
Türkiye Ulusal Ajansı


Genel Mühendislikle İlgili

Mühendislik Eğitimi için Amerika Topluluğu-İngilizce
Mühendislik Yönetimi için Amerika Topluluğu-İngilizce


Endüstri Mühendisliğiyle İlgili
   
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Makina Mühendisleri Odası
Endüstri Mühendisliği ve Yönetiminin Avrupa Öğrencileri (ESTIEM)-İngilizce
​Endüstri ve Sistem Mühendisleri Kurumu (IISE)-İngilizce
Uluslararası Sistem Mühendisliği Konseyi (INCOSE)-İngilizce

Çeşitli Amatör Platformlar
                 Endüstri Mühendisliğim    
​                 Bir Endüstri Mühendisi


Yöneylemle İlgili  
   
Yöneylem Araştırma Derneği (YAD)
Uluslararası Yöneylem Araştırma Toplulukları Federasyonu (IFORS)-İngilizce
Yöneylem Araştırma ve Yönetim Bilimleri Kurumu (INFORMS)-İngilizce
Avrupa Yöneylem Araştırma Toplulukları Derneği (EURO)-İngilizce


Kalite ile İlgili

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Kurumu (NIST)-İngilizce
Avrupa Standartlaştırma Komisyonu (CEN)-İngilizce
Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO)-İngilizce
Amerika Kalite Topluluğu (ASQ)-İngilizce


İstatistik ile İlgili

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
İstatistiksel Kaynak Veri Kümeleri-İngilizce Araştırma

Harran Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi (HÜBAK)
Şanlıurfa Teknokent
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
T.C. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bakanlığı  (KOSGEB)
T. C. Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES)
Avrupa Birliği Çerçeve Programları