1.SINIF DERS PLANI

  I. DÖNEM
 
     

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

0824101

Biyoloji I 

3+0

Z

4

0824102

Biyoloji I Laboratuvarı

0+2

Z

4

0824103

Genel Kimya I 

3+0

Z

4

0824104 Genel Kimya I Laboratuvarı 0+2 Z 4

0824105

Genel Fizik

2+0

Z

2

0824106

Matematik

2+0

Z

3

9901110

Yabancı Dil I (İngilizce)

2+0

Z

2

0824108 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama 2+2 Z 3
9901112 Türk Dili I 2+0 Z 2
9901111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0 Z 2
      Toplam AKTS 30
         
  II. DÖNEM
 
     
0824201 Biyoloji II 3+0 Z 3
0824202 Biyoloji II Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824203 Genel Kimya II  3+0 Z 3
0824204 Genel Kimya II Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824205 Hücre Biyolojisi ve Genetiği 3+0 Z 3
0824206 Hücre Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824207 Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş 3+0 Z 3
9901202 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0 Z 2
9901203 Türk Dili II  2+0 Z 2
9901201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0 Z 2
      Toplam AKTS 30

 

2.SINIF DERS PLANI

  III. DÖNEM
 
     

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

0824301 Biyofizik 3+0 Z 3
0824302 Genetik 3+0 Z 3
0824303 Genetik Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824304 Organik Kimya I (Ön Koşul Dersi) 3+0 Z 4
0824305 Biyoistatistik I 3+0 Z 3
0824306 Moleküler Biyolojide Bilişim Teknolojileri 3+0 Z 3
0824307 Doku Biyolojisi ve Genetiği 3+0 Z 3
0824308 Doku Biyolojisi ve Genetiği Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824309 Analitik Kimya I 3+0 Z 3
     

Toplam AKTS

30

         
  IV. DÖNEM
 
     
    0824401 Moleküler Biyoloji 3+0 Z 3
0824402 Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824403 Mikrobiyoloji (Ön Koşul Dersi) 3+0 Z 3
0824404 Mikrobiyoloji Laboratuvarı 0+2 Z 4
0824405 Organik Kimya II 3+0 Z 3
0824406 Biyoistatistik II 3+0 Z 3
0824407 Ekoloji 3+0 Z 3
0824408 Akademik Sunum Teknikleri 3+0 Z 3
0824409 Analitik Kimya II 3+0 Z 4
      Toplam AKTS 30

 

3.SINIF DERS PLANI

  V. DÖNEM
 
     

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

0824501

Biyokimya I (Ön Koşullu Ders)** 3+0 Z 5
0824502 Biyokimya I Laboratuvarı 0+2 Z 5
0824503 Prokaryot Moleküler Genetiği (Ön Koşullu Ders)* 3+0 Z 4
0824504 Uygulamalı Biyoinformatik 2+2 Z 4
* Bu dersi seçebilmek  için Mikrobiyoloji dersi başarılı olarak sonuçlanmalıdır.
**Bu dersi seçebilmek için Organik kimya I dersi başarılı olarak sonuçlanmalıdır.
  Seçmeli Grup
 
     
0824505 İmmunoloji 3+0 S 3
0824506 Mesleki Yabancı Dil I  3+0 S 3
0824507 Genetik Kaynaklar ve Koruma Yöntemleri 3+0 S 3
0824508 İnsan Genetiği 3+0 S 3
0824509 Nanoteknolojiye Giriş 3+0 S 3
0824510 Bitki Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu ve Kullanım Alanları 3+0 S 3
0824511 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyogüvenlik 3+0 S 3
0824512 Fitoterapi 3+0 S 3
  PZR Tekniği ve Uygulama Alanları (Ortak Seçmeli Ders) 2+0 S 2
      Toplam AKTS 30
Öğrenciler V. dönemde 4 tane Bölüm seçmeli dersi, 1 tane Ortak Seçmeli Ders almakla yükümlüdür.
  VI. DÖNEM
 
     
0824601 Biyokimya II (Ön koşullu ders)** 3+0 Z 5
0824602 Biyokimya II Laboratuvarı 0+2 Z 5
0824603 Ökaryot Moleküler Genetiği 3+0 Z 4
0824604 Biyoteknolojiye Giriş 2+0 Z 4
**Bu dersi seçebilmek için Organik Kimya I dersi başarılı olarak sonuçlanmalıdır.
  Seçmeli Grup
 
     
0824605 Populasyon Genetiğine Giriş 3+0 S 3
0824606 Mesleki Yabancı Dil II 3+0 S 3
0824607 Hücre Doku Kültürü 3+0 S 3
0824608 Nanoteknolojik Uygulamalar ve Kullanım Alanları 3+0 S 3
0824609 Reaktif Oksijen Türleri ve Antioksidanlar 3+0 S 3
0824610 Nükleik Asit Biyokimyası 3+0 S 3
0824611 Kariyer Planlama 3+0 S 3
  Mikrobiyal Biyodegradasyon ve Biyoremediasyon (Ortak Seçmeli Ders) 2+0 S 2
      Toplam AKTS 30
Öğrenciler VI. dönemde 4 tane Bölüm seçmeli dersi, 1 tane Ortak Seçmeli Ders almakla yükümlüdür.

 

 

 

4.SINIF DERS PLANI

  VII. DÖNEM
 
     

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

0824701

Rekombinant DNA Teknolojileri

3+0

Z

5

0824702

Genomik ve Proteomik

3+0

Z

6

0824703

Araştırma Projesi I 

3+0

Z

7

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Grup
 

 

 

 

0824704 Tıbbi Genetik 3+0 S 3
0824705 Moleküler Biyolojide Güncel Teknikler 3+0 S 3
0824706 Enzimoloji 3+0 S 3
0824707 Viroloji 3+0 S 3
0824708 Biyosensörler 3+0 S 3

0824709

Moleküler Ekoloji

3+0

S

3

0824710 Adli Genetik 3+0 S 3
     

Toplam AKTS

30

Öğrenciler VII. dönemde 4 tane Bölüm seçmeli dersi almakla yükümlüdür.
  VIII. DÖNEM
 
     
0824801 Moleküler Biyoloji ve Genetik Seminerleri 2+2 Z 6
0824802 Moleküler Evrim 3+0 Z 5
0824803 Araştırma Projesi II 3+0 Z 7
         
  Seçmeli Grup
 
     
0824804 Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği 3+0 S 3
0824805 Biyoteknoloji ve Uygulamaları 3+0 S 3
0824806 Biokolloidler ve Uygulamaları 3+0 S 3
0824807 Genler ve Gelişim 3+0 S 3
0824808 Moleküler Tanı Yöntemleri 3+0 S 3
0824809 Nanotoksikoloji 3+0 S 3
0824810 Moleküler Biyoloji ve Hukuk 3+0 S 3
0824811 Protein Biyokimyası 3+0 S 3
      Toplam AKTS 30
Öğrenciler VIII. dönemde 4 tane Bölüm seçmeli dersi almakla yükümlüdür.  
  Ders Saati Kredi AKTS
GENEL TOPLAM TEORİK UYGULAMA TOPLAM  
159 25 184 177 240
 

 

 

 

 

BOLOGNA