Prof.Dr.Şerafettin ÇELİK
Tel: 0414 318 37 22
E-mail:
Google Scholar:
scelik69@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
 
  
CV:

Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız

Tıklayınız
Publications: 
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Prof.Dr.İbrahim Abdülhey HAYOĞLU
Tel: 0414 318 37 21
E-mail:
Google Scholar:
ihayoglu@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
TıklayınızTıklayınız
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Prof.Dr. A.Ferit ATASOY
Tel: 0414 318 37 32
E-mail:
Google Scholar:
fatasoy@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız

Tıklayınız
 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Prof.Dr. M. Serdar AKIN
Tel: 0414 318 37 23

E-mail:
Google Scholar:
sakin@harran.edu.tr
Tıklayınız


CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız

Tıklayınız
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
 
 
Prof.Dr.Buket Mutlu AKIN
Tel: 0414 318 37 25
E-mail:
Google Scholar:
mutluakin@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications: 
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
  Prof.Dr.Hasan VARDİN
Tel: 0414 318 37 26
E-mail:
Google Scholar:
hvardin@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
   Prof.Dr.Mehmet KARAASLAN
Tel: 0414 318 36 69
E-mail:
Google Scholar:
mehmetkaraaslan@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
  Assoc. Prof. Dr. Ali YILDIRIM
Tel:  0414 318 37 31
E-mail:
Google Scholar:
ayildirim@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Asist. Prof. Dr. Ahmet Sabri ÜNSAL
Tel: 0414 318 37 24
E-mail:
Google Scholar:
asabri@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Asist. Prof. Dr. Çağım AKBULUT ÇAKIR
Tel: 0414 318 37 29
E-mail:
Google Scholar:
cagim@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
  
  Assoc. Prof. Dr. Eyyüp KARAOĞUL
Tel:  0414 318 17 58
E-mail:
Google Scholar:
e.karaogul@harran.edu.tr

Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
  
   Asist. Prof. Dr. Büşra PALABIÇAK
Tel: 0414 318 17 63
E-mail:
Google Scholar:
busragoncu@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
 Tıklayınız
 
  
 
Asist. Prof. Dr. Bülent BAŞYİĞİT
Tel: 0414 318 15 83
E-mail:
Google Scholar:
bulentbasyigit@harran.edu.tr
Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
Ress.Asst. Dr. Naciye ÜNVER
Tel: 0414 318 15 81
E-mail:
Google Scholar:
unver.naciye@harran.edu.tr
Tıklayınız
 
CV:
Web of Science Researcher ID:
TıklayınızTıklayınız
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız
 
           Lecturer Gjulten NEDJİP*
Tel: 0414 318 25 16
E-mail:
Google Scholar:
 gnedjip@harran.edu.tr 

 -
CV:
Web of Science Researcher ID:
 Özgeçmiş için Tıklayınız
Publications:
ORCID ID:

 Tıklayınız
 *  Gıda Mühendisliği Bölümü Tıbbi, Itri ve Aromatik Bitkiler Araştırma Laboratuvarı'na 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesince görevlendirilmiştir.
  
 
 
 
Our Retired Instructor
Prof.Dr.Ayhan ATLI
Tel: -
E-mail: ayhanatli@harran.edu.tr
CV: Tıklayınız
Publications: YÖKSİS
 
 
Our Retired Instructor
Asist. Prof. Dr. Öğretim Üyesi Harika ÇANKAYA
Tel: -
E-mail:
Google Scholar:
cankaya@harran.edu.tr


Tıklayınız
CV:
Web of Science Researcher ID:
Tıklayınız
Tıklayınız


 
Publications:
ORCID ID:
YÖKSİS
Tıklayınız

SOCIAL CONTRIBUTIONS

Press and Publications
Events
Referees
Conferences
Clubs
Visits

CONTACT

Placeholder Harran University, Faculty of Engineering,
Department of Food Engineering,
Osmanbey Campus,
Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
 +90 414 318 30 00 / 1761
iesin@harran.edu.tr