Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 
Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne nasıl ulaşabilirim?

Placeholder Harran Üniversitesi IMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye / Şanlıurfa

 +90 414 318 1761

Print  +90 414 318 1761

 http://web.harran.edu.tr/gida/tr/

  gidamuhendisliği@harran.edu.tr


Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği lisans programında öğretim süresi 8 yarıyılı (4 yıl) kapsamaktadır. Bölümümüzde lisans eğitimi matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile başlamakta; ardından termodinamik, akışkanlar mekaniği, kütle ve enerji denklikleri, reaksiyon kinetiği, temel işlemler gibi temel mühendislik dersleri ile devam etmekte; son iki yılda ise 
gıda mikrobiyolojisi,tahıl teknolojisi, meyve ve sebze teknolojisi, et teknolojisi, yağ teknolojisi, süt teknolojisi gibi temel alan derslerinin yanı sıra gıda katkı maddeleri, özel gıdalar teknolojisi, gıda ambalajlama, beslenme gibi çok sayıda seçmeli derslerle  öğrencilerin mesleki yetkinlikleri arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca bölümüzde öğrencilere sunulan staj ve intörn eğitim fırsatı, öğrencilere lisans eğitiminde mesleki deneyim kazandırmaktadır. 

Akademik Personel

Bölümüz 7 Prof.Dr., 2 Doç.Dr., 4 Dr. Öğr.Üyesi ve 1 Araştırma görevlisi ile alanında uzman geniş bir akademik kadroya sahiptir. 
 


Laboratuarlarımız
 
Bölümüzde;
1- Gıda Teknolojisi Laboratuvarı
2- Süt Teknolojisi Laboratuvarı
3- Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı,
4- Meyve-Sebze İşleme Laboratuvarı
5- Tahıl Teknolojisi Laboratuvarı,
6- Gıda Biyoteknolojisi Araştırma Labaratuvarı
7- Tıbbi, Itri ve Aromatik Bitkiler Araştırma Laboratuvarı
8- Enstrumental Analiz Laboratuvarı
9- Genel Mikrobiyoloji Laboratuvarı
10- Ürün Geliştirme Laboratuvarı
11- Kalite Kontrol Laboratuvarı 
12- Geleneksel Ürünler Laboratuvarı 
13- Proses Odası
14- Ürün Geliştirme Laboratuvarı
15- Fonksiyonel Gıdalar 
Laboratuvarı 
16- Tekstür Analizleri Araştırma Laboratuvarı olmak üzere başlıca 16 labaratuvar bulunmaktadır.

Ayrıca bölümüzde; 2 adet kimyasal madde ve sarf malzeme deposu bulunmaktadır.Bölümümüzün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler
 

Gıda Mühendisliği nedir?
Gıda Mühendisliği temel bilimlerin (fizik, kimya, matematik ve biyoloji); gıdaların işlenmesinde, muhafazasında, taşınmasında, pazarlanmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.
Gıda mühendisleri tarlada/çiftlikte yetişen gıda hammaddelerinden başlayarak sofraya/tüketim anına gelene kadar gerçekleşen tüm işlemlerde aktif rol alırlar ve bütün tüketici grupları (astronotların, bebekler, yetişkinler, yaşlılar, hamileler ve özel beslenme ihtiyacı olanlar) için çok geniş bir yelpazede besleyici, hijyenik, kimyasal kalıntılar içermeyen,  fonksiyonel ürünler sunmayı hedeflemektedir.
Bölümde görülen dersler genel olarak; ilk yıllarda ağırlıklı olarak temel mühendislik dersleri diğer yıllarda; gıda mühendisliği temel dersleri olan hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve ve sebze teknolojisi, ambalajlama, mikrobiyoloji, fizikokimya, akışkanlar mekaniği, kütle ve ısı aktarımı, termodinamik ve gıda katkı maddeleri olarak ayrılmaktadır.
  
Bir gıda mühendisinin taşıması gereken nitelikler

 
Bu bölümü seçecek arkadaşlarımızın sayısal alanlarda başarılı, ezbere yatkın bir hafızası, araştırmayı seven, dikkatli ve sabırlı kişiler olması gerekir. Ayrıca dinamiklik ve aktiflik, grup çalışmalarına yatkınlık, proje ve inovasyon odaklı olma bu bölümü tercih edecek öğrencilerde aranan özelliklerdir.
 
İş imkânları

 
Lisans eğitimini başarılı olarak tamamlayan gıda mühendisleri; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, özel araştırma ve analiz laboratuvarları, birçok özel gıda ve sanayi kuruluşunda üretim, kalite kontrol, Ar-Ge, dağıtım, pazarlama, ve satın alma departmanlarında, gıda güvenliği denetçisi olarak görev alabilirler.

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

PAYDAŞLAR

Mezun Portalı
Ders Öneri Formu

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
 0 414 318 30 00 / 1761
(Bölüm Sekreterliği)
 E-posta: iesin@harran.edu.tr
  gidamuhendisligi@harran.edu.tr