• Eğitimin tabana yayılması
  • Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uygun sağlaması
  • Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezun sayısının artırılması
  • Araştırmada uygulamaya yönelme
  • Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve uluslararasılaşması
  • Topluma hizmet ve liderlik
  • Akademik ve bilimsel özgürlük
  • Hesap verebilirlik
  • Katılımcılık

TOPLUMSAL KATKI

​Basın Yayın
Etkinlikler
Hakemlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

PAYDAŞLAR

Mezun Portalı
Ders Öneri Formu

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
 0 414 318 30 00 / 1761
(Bölüm Sekreterliği)
 E-posta: iesin@harran.edu.tr
  gidamuhendisligi@harran.edu.tr