Merkezimizin ortağı olduğu 2019-1-TR01-KA105-070864 proje numaralı ve "Hoş Geldin Demekten Korkma" isimli Erasmus+ Gençlik Değişimi projemiz için çalışmalara başladık.

PROJE ÖZETİ:

“Hoş geldin” Demekten Korkma! isimli projemizi uygulayarak bütün insanların düşünceleriyle, rengiyle, ırkıyla, diliyle, diniyle, kültürüyle farklılıklar içerse de özünde her bireyin birer insan olduğunu ve bunun bizim için çok önemli bir ortak nokta olduğunu ortaya koyarak bu anlamda bir farkındalık oluşturmayı başarmak istiyoruz. Göç, bireyi ve toplumu doğrudan ilgilendiren bir sosyal hareketlilik olgusudur. Günümüzde özellikle yaşanan savaş, iç karışıklık, terör, etnik çatışmalar gibi sebepler ile milyonlarca insan yerinden edilmiştir. Bu yer değiştirme ile meydana gelen zorunlu göçler küresel bir olay haline gelmiştir. Özellikle zorunlu göçler; sosyal, ekonomik , kültürel ve siyasi birçok sorumluluğu içinde barındırmaktadır.Yaşanan bu küresel hareketler farklılıkları tanıma, saygı duyma, değer verme, sosyal içerme gibi olumlu sonuçlar verebilecekken aksine tahammülsüzlük, nefret, sosyal dışlama gibi konuları gündemimize taşıyarak, toplumsal krizlere ve çatışmalara sebep olmuştur. Bu sorunları minimize etmek, kültürler arası etkileşimi kuvvetlendirmek, birbirimizi anlamak, saygı duymak, ortak bir yaşam kültürü oluşturmak, farkındalığımızı artırmak, sosyal içermeyi gerçekleştirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda yerel halktan farklı adet, dil ve dine sahip olan mültecilerin  uyumlulaştırılmasını hedefliyoruz.

Projeyi birbirinden birçok farklı yönü olan ama küresel sorunları farklılıklara rağmen beraberlikle çözebileceğine inanan Türkiye, İtalya, Moldova, Almanya ve Litvanya ülkelerinden genç katılımcılarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türkiye’de yaşayan ve çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli gençler de projemizde aktif katılımcı olacaklardır. Bütün bu ülkelerden katılacak gençler ve aktif katılımcılar ile birlikte çalıştaylar, konferanslar, eğitimler, buz kırıcı aktiviteler, enerji verici faaliyetler düzenlenecektir. Bu doğrultuda mültecileri de bilinçlendirmek ve gerekli farkındalığı onlar için de oluşturmak amacıyla Arapça/Türkçe broşürler hazırlanarak dağıtılacaktır. Bütün bunlar deneyimsel öğrenme metodlarıyla, oyunlarla, gezilerle eğlenceli bir şekilde kimsenin sıkılmadan aktif olarak katılımı sağlanarak yapılmaya çalışılacaktır.  Projemizin uygulama yeri olan Şanlıurfa’da Suriyeli mülteci kampları ziyaret edilerek katılımcılara mültecilerin yaşamlarına ve kültürlerine birinci dereceden şahit olma ve çözüm için çabalama kabiliyeti kazandırmayı amaçlayarak, bireylerden yola çıkıp toplumsal sorunlara çözümler elde etmeyi hedefliyoruz. 

Karşılıklı tecrübelerimizden yararlanarak birbirimize yeni vizyonlar katacağımızı ve iletişimimizi güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Beş ülke arasındaki bağları kuvvetlendirerek, birbirimizin sorunlarını daha yakından görüp anlayabilir, göç ve uyum konusunda farkındalık kazanabilir ve kültürler arası iletişimimizi artırarak sürdürülebilir hale getirebiliriz. Bu doğrultuda mültecileri ötekileştirmenin önüne geçebilir ve onları dışlamak yerine birlikte yaşamak için birbirimizi daha duyarlı olmaya yönlendirebiliriz. Beş farklı kültürden gençler bir araya gelerek aynı insani değerlerde buluşabileceğimizi görmek ve göstermek istiyoruz. Dünya üzerinde ortak bir iletişim dili oluşturmanın, dahil etme kültürünü öğrenmenin, “hoş geldin” diyebilmenin güzel bir şey olduğunun farkına varılmasının yolunun ancak yeni neslin perspektifi geniş, açık, yeni ve insani değer odaklı bir dünya görüşü ile mevcut kılınabileceğine inanıyoruz.

Sonuç olarak bu tecrübelerimizi kuracağımız sosyal bir platformda paylaşarak, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir hale getirmeyi, insanları bu platformda birleştirerek, aynı deneyimi tatmalarını  ve  mültecilerin toplumsal kabul ve uyumları konusunda çözüme bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.. Ayrıca katılımcıların bireysel deneyimleri, doküman haline getirilerek paylaşılacak ve kitapçık haline getirilecektir. Faaliyetimizin tamamlanmasının ardından faaliyetlerimiz süresince yaptığımız video çekimleri kısa film halinde katılımcı kurumların internet sitesinde, sosyal paylaşım sitemizde ve youtube kanalımıza yüklenecektir.

PROJECT SUMMARY: 

With the project titled, -Not Scared to say “Welcome”- we would like to create an awareness on the fact that although human beings have some differences such as color, race, religion, culture and thoughts, at the end we are all human beings and this is our very essential and common ground. Migration is a phenomenon of social mobility that directly concerns the individual and society. Around the world millions of people have been displaced from their hometowns due to wars, internal conflicts, terror or ethnic clashes. Forced Migration related to these causes are now at a global scale. In particular, forced migration has many social, economic, cultural and political responsibilities. When it is expected that these global movement of people should encourage learning more about each other’s differences, respecting one another and valuing members of different cultures, the outcome is otherwise unfortunately. Lack of communication, lack of respect or feeling hatred are some of the negative effects in our agenda which become causes of social crises and conflicts. In order to minimize these problems, to strengthen intercultural communication, to get to know each other better, to understand and respect one another we would like to implement this project. In this context, we aim to harmonize the refugees who have a different language, tradition  and religion than the local people.

We are planning to run our activities with international partners from Turkey, Italy, Moldova, Germany and Lithuania  who are from diverse background but share a common belief that problems in the world can be solved together. Participants from Turkey include Syrian university youths studying in Turkey as well. The activities include workshops, conferences, trainings, ice breakers, energizers and will involve all participants. In this regard, Arabic / Turkish brochures will be prepared and distributed in order to raise awareness of refugees and to create the necessary awareness for them. All of this will be done by means of experiential learning methods, games and excursions in an entertaining way without any boredom. Project will be implemented in Sanliurfa where refugee camps will be visited to provide first hand experience to the participants on the daily life of refugees and their cultures as well as to motivate them towards finding solutions to the problems these refugees may be facing internationally. Therefore, we aim to produce solutions starting with individuals and reaching out to communities and beyond. 

We believe new visions can be developed mutually from our experiences. As we strengthen relations among five countries we can reexamine each other’s problems, increase our intercultural communication and establish a sustainable network. We know that youth from five different cultures can find common humane ground to work from and we would like to set an example.In this direction, we can prevent the othering of refugees and direct them to be more sensitive to living together instead of excluding them. We also believe that it is extremely important to have a common language of communication, to learn a culture of inclusion and to be able to say “welcome”. The way forward is to provide a broader, open and human-focussed worldview.

To summarize, we aim to establish a social platform to share our experiences, to make it a sustainable activity, to recruit new members to this platform , contribute to the solution of the social acceptance and adaptation of refugees and  share similar experiences with them. Moreover the individual experiences will be documented and printed in a bulletin of project results. The video recordings throughout the project will be made into a video clip afterwards and shared on the internet websites of participants, social networking sites and our Youtube channel.

Proje Ortakları: 

Dream Time - Türkiye - Gençlik çalışmalarında aktif gençlik grubu (Koordinatör)
NGO Veikiam.Lt - Litvanya - Sivil toplum örgütü (Ortak)
Youth From Kassel To World - Almanya - Gençlik çalışmalarında aktif gençlik grubu  (Ortak)
Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Türkiye Araştırma Merkezi  (Ortak)
Associazione Internazionale New Humanity - İtalya - Sivil toplum örgütü (Ortak)
Her Dem Derneği - Türkiye - Sivil toplum örgütü (Ortak)
 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULAR

İLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa