Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü’nün koordinatör kuruluş olarak yer aldığı projede, Harran Üniversitesi, Messina Üniversitesi ve Verein Jugend für eine geeinte Welt ortaklar arasında yer alıyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulunan ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından koordine edilen Erasmus+ projemiz kapsamında 7-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında Viyana’da bulunan Verein Jugend für eine geeinte Welt ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya katılım sağladık. HÜGÖÇ olarak ortak olduğumuz proje kapsamında oluşturulacak çıktıların detaylarının konuşulduğu, çeşitli beyin fırtınaları ve etkinliklerin yapıldığı çalıştayın ardından bir kitapçık oluşturulacak. Kitapçık özellikle göçmenlerle çalışan gençlik çalışanlarına çevre bilincinin artırılması ve sosyal uyum güçlendirilmesine yönelik bir rehber niteliğini taşıyacak. Proje kapsamında ayrıca uluslararası editörlü bir kitap ve bir kısa film de hazırlanacak. 

 

Eco-Cohesion Projesi Nedir?

 

Projenin temel amacı; paydaş kurumların çevre farkındalığı oluşturarak yürütecekleri sosyal uyum çalışmalarında kurumsal kapasitelerini arttırmak, kendi aralarında tecrübe paylaşımları yapmak ve iyi uygulama örneklerini birbirleriyle paylaşmaktır. Ayrıca katılımcı olan gençlik çalışanları, göçmen ve yerel gençler için çevre farkındalığı açısından ortak bir bilincin oluşturulması amaçlanmaktadır. Böylece proje, katılımcı gençlerin karşılıklı uyum ve etkileşim süreçleri de güçlendirecektir. Proje kapsamında iki adet çalıştay düzenlenecektir. Türkiye, Avusturya ve İtalya'dan katılımcılar olup her birine 20'şer kişi katılacaktır. Bu çalıştayların ardından Türkiye'de açık hava eğitimi konseptiyle 20 kişinin katılacağı atölye çalışması yapılacaktır. Atölye çalışmasının ardından yaygınlaştırma faaliyeti kapsamında 1 adet konferans yapılacak ve proje sonuçları 81 il Göç İdaresi Müdürlüklerine online eğitim şeklinde aktarılacaktır.Projenin öncelikli hedef grubunda yer alan gençlik çalışanlarının çevre bilinci ve sosyal uyum çalışmaları konusunda bilgi ve deneyimlerinin artması beklenmektedir. Ayrıca projenin ortağı olan kurumların bu konularda kurumsal kapasitelerinin artması, tecrübe paylaşımları ve iyi uygulama örnekleri edinmeleri beklenmektedir. Ek olarak katılımcı gençlerin çevre bilinçlerinin arttırılarak sosyal uyum süreçlerinin güçlendirilmesi, aktif vatandaşlık becerisi kazanımları beklenmektedir.

 

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü’nün koordinatör kuruluş olarak yer aldığı projede, Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Messina Üniversitesi ve Verein Jugend für eine geeinte Welt ortaklar arasında yer alıyor. 
SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULAR

İLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa