HAKKIMIZDA
Tanıtım

Matematik, doğru düşünmeyi, sistemli ve mantıklı ispat yollarını ortaya koyan bir bilimdir. Bir sanat ve ortak dil olan matematik, Galileo’nun dediği gibi  “Tabiat Matematik dilinde yazılmıştır” .
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik  Bölümü 1993 yılında kurulmuştur.  Mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) ve özel sektörde iş bulabilmektedirler.  Bölümde 3 profesör, 3 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Ar.Gör.Dr ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Misyon

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.
Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Matematiğin tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi sahibi olan ve bu bilim dalındaki gelişmeleri takip edebilen, çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri Matematiksel modelleme yaparak Matematiksel yöntemler yoluyla çözebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çöze bilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.
 
 
 

Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ

 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Kemal TOKER

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 
 

Akademik Kadro

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Prof. Dr. Aydın İZGİ (A.B.D Başkanı)
Arş. Gör. Harun ÇİÇEK

 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doç. Dr.  Zehra VELİOĞLU (A.B.D Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi N. Feyza YALÇIN 
Doç. Dr.  Kemal TOKER

 

Geometri

Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR (A.B.D Başkanı)
Doç Dr. Abdullah YILDIRIM 
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR


 

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Dr.Öğretim Üyesi Döne KARAHAN (A.B.D.Başkanı)

 

Topoloji

Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY (A.B.D Başkanı)
Doç. Dr. Hasan AKIN
Doç. Dr. Gülay OĞUZ


 

Uygulamalı Matematik

Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ (A.B.D Başkanı)
Prof. Dr. Haydar ALICI   
Doç.Dr. Mahmut MODANLI
Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I. Sınıf : Prof. Dr. Haydar ALICI
haydara@harran.edu.tr
dahili: 
Cuma 08:00-10:00

Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr 
dahili:
3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf :  Doç. Dr. Gülay Oğuz 
gulay.oguz@harran.edu.tr 
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
Danışmanlık IV. Sınıf : Öğr. Gör. Ekrem Uçar
eucar@harran.edu.tr 
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
Danışmanlık (2017 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00

Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr 
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı