Matematik Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Bugün itibariyle, bölümümüzde 5 profesör, 8 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Arş. Gör. Dr. & 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, bölümümüzde

• Türkçe Yüksek Lisans Programı,
• İngilizce Yüksek Lisans Programı
• Doktora Programı

bulunmaktadır. 

BOLOGNA

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı