Prof. Dr. Aydın İZGİ 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
   
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
 ttanriverdi@harran.edu.tr
dahili: 3596
   
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
Bölüm Başkanı
 skserenbay@harran.edu.tr
dahili: 3595
   

Prof. Dr. Haydar ALICI
 haydara@harran.edu.tr
dahili: 3599
   
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
 mehmetgulbahar@harran.edu.tr
dahili: 3593
   
Doç. Dr. Mahmut Modanlı
 mmodanlı@harran.edu.tr
dahili:1591
   


Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU
 zehrav@harran.edu.tr
dahili: 1433
   

 
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM
abdullahyildirim@harran.edu.tr
dahili: 3598
   
Doç. Dr. Gülay OĞUZ
 gulay.oguz@harran.edu.tr
dahili: 1666
   
Doç. Dr. Hasan AKIN
 @harran.edu.tr
dahili: 
   
Dr. Öğr. Üyesi N. Feyza YALÇIN 
fyalcin@harran.edu.tr
dahili: 1284

   
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 fozbag@harran.edu.tr
dahili: 1597
   
Dr. Öğr. Üyesi Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr
dahili: 1179
   


Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN
 dkarahan@harran.edu.tr
dahili: 3601
   
 
 

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I : Doç. Dr. Gülay Oğuz 
 gulay.oguz@harran.edu.tr 
 
dahili: 1666
Cuma 13:00-14:30

Danışmalık II :  Öğr. Gör. Ekrem Uçar 
eucar@harran.edu.tr 
 
dahili: 3597
Cuma 15:00-16:30
Danışmanlık III : Doç. Dr. Abdullah Yıldırım
 abdullahyildirim@harran.edu.tr
dahili: 3598
Perşembe 08:00-09:30
Danışmanlık IV : Doç. Dr. Haydar Alıcı
haydara@harran.edu.tr 
dahili: 3599
Cuma 10:00-11:30

Danışmanlık (Artık yıl ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
 
dahili: 3601
Cuma 15:00-16:30

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
 a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 08:00-09:30

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı