Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Bölüm Başkanı
 ttanriverdi@harran.edu.tr
dahili: 3596
   
 
Prof. Dr. Aydın İZGİ 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
   
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
 skserenbay@harran.edu.tr
dahili: 3595
   

Prof. Dr. Haydar ALICI
 haydara@harran.edu.tr
dahili: 3599
   
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
 mehmetgulbahar@harran.edu.tr
dahili: 3593
   
Doç. Dr. Mahmut Modanlı
 mmodanlı@harran.edu.tr
dahili:1591
   


Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU
 zehrav@harran.edu.tr
dahili: 1433
   

 
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM
abdullahyildirim@harran.edu.tr
dahili: 3598
   
Doç. Dr. Gülay OĞUZ
 gulay.oguz@harran.edu.tr
dahili: 1666
   
Doç. Dr. Hasan AKIN
 @harran.edu.tr
dahili: 
   
Doç. Dr. Kemal TOKER
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
ktoker@harran.edu.tr
dahili: 1179
   
 
Doç. Dr. N. Feyza YALÇIN 
fyalcin@harran.edu.tr
dahili: 1284

   
Doç. Dr. Fatih ÖZBAĞ
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
 fozbag@harran.edu.tr
dahili: 1597
   


Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN
 dkarahan@harran.edu.tr
dahili: 3601
   
 
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN 
esraerkan@harran.edu.tr
dahili: 2206

   
 

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I. Sınıf : Prof. Dr. Haydar ALICI
haydara@harran.edu.tr
dahili: 
Cuma 08:00-10:00

Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr 
dahili:
3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf :  Doç. Dr. Gülay Oğuz 
gulay.oguz@harran.edu.tr 
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
Danışmanlık IV. Sınıf : Öğr. Gör. Ekrem Uçar
eucar@harran.edu.tr 
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
Danışmanlık (2017 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00

Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr 
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı