ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Aydın İZGİ 3653 a_izgi@harran.edu.tr
 
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU 1433 zehrav@harran.edu.tr
Doç. Dr. Nazmiye Feyza YALÇIN 1284 fyalcin@harran.edu.tr
Doç. Dr. Kemal TOKER 1179 ktoker@harran.edu.tr
 
GEOMETRİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR 3593 mehmetgulbahar@harran.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM 3598 Abdullahyildirim@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN 2206 esraerkan@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR 3597 eucar@harran.edu.tr
 
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi. Döne KARAHAN DİNSEVER 3601 dkarahan@harran.edu.tr
 
TOPOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Sevilay Kırcı SERENBAY 3595 skserenbay@harran.edu.tr
Doç. Dr. Hasan AKIN   akinhasan@harran.edu.tr
Doç. Dr. Gülay OĞUZ 1666 gulay.oguz@harran.edu.tr
 
UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ 3596 ttanriverdi@harran.edu.tr
Prof. Dr. Haydar ALICI 3599 haydara@harran.edu.tr
Doç. Dr. Mahmut MODANLI 1591 mmodanlı@harran.edu.tr
Doç. Dr. Fatih ÖZBAĞ 1597 fozbağ@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Abdullah BAKIR 3600 abakir@harran.edu.tr

 

BOLOGNA

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı